Odpowiedzialność za treści (w USA)

Wedle orzekającego w składzie trzech sędziów sądu apelacyjnego z New Jersey (USA), operator serwisu internetowego, w ramach którego działa interaktywne forum pozwalające na anonimowe publikowanie komentarzy przez użytkowników, nie może ponosić odpowiedzialności za ew. naruszenie praw osób trzecich, do którego może dojść w wyniku takich publikacji.

Sprawa dotyczyła Stephena Moldow oraz komentarzy związanych z działaniem samorządu terytorialnego publikowanych na prowadzonej przez niego stronie "Eye on Emerson".

Sąd w swoim orzeczeniu (PDF), które zapadło w sprawie Donato v. Moldow, powołał się na the Communications Decency Act (CDA). Zgodnie z art 230 tej ustawy "żaden dostawca usług czy użytkownik interaktywnego serwisu komputerowego nie może być uznany za wydawcę lub publikującego jakichkolwiek informacji dostarczanych przez innego dostawcę treści" (no provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider).

Zdaniem sądu, wyartykułowanym przez sędziego Joseph'a Lisa - w przypadku tradycyjnej prasy wydawca mógłby ponosić odpowiedzialność za opublikowane w prasie materiały prasowe (w szczególności zniesławiające kogoś), jednak "w przypadku cyberprzestrzeni Kongres postanowił inaczej".

Amerykański prawodawca przewidział szeroki immunitet dla użytkowników interaktywnych serwisów internetowych. W Polsce brak jest podobnych regulacji.

[Przeczytaj felieton: Nieskuteczna klauzula nieodpowiedzialności] [Outlaw][First Amendment Center][Cnet][Newsy Googla]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>