Netykieta a umowa z operatorem

"Działając w imieniu Aster City Cable Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Operator") uprzejmie informuję, iż zgodnie z wiarygodnymi informacjami, które wpłynęły do Operatora, z wykorzystaniem Urządzenia Aktywnego znajdującego się w lokalu przy ul. XXXXXXX w Warszawie podłączonego do sieci Internet na podstawie zawartej z Panem Umowy abonenckiej numer XXXXXX/z/09/01 z dnia 2004-XX-XX ("Umowa"), podjęte zostały działania naruszające postanowienia "Regulaminu szczegółowego świadczenia usług dostępu do Internetu przez Aster City Cable Spółkę z o.o. z siedzibą w Warszawie" ("Regulamin")". Tak rozpoczyna się pismo wysłane do jednego z abonentów sieci Aster City.

Dalej czytamy: "Działania te polegały na: działaniu niezgodnym z "netykietą" - etykietą użytkowników sieci komputerowych, czyli ogólnie pojętą "kulturą sieciową", a zwłaszcza zamieszczanie materiałów niezgodnych z prawem lub powszechnie uznanych za obraźliwe (pkt 4.1.4. Regulaminu); Kolejne naruszenie spowoduje zawieszenie świadczenia usług przez Operatora na okres 24 godzin. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z punktem 4.3 Regulaminu wykonanie przez Operatora sankcji nie uchybia obowiązkowi uiszczania opłaty za korzystanie z Abonamentu w pełnej wysokości. Jednocześnie zwracam uwagę, iż następne naruszenia spowodować mogą rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz odłączenie Pana od Sieci. Jednocześnie zwracam uwagę, iż kolejne naruszenia spowodować mogą rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz odłączenie Pana od Sieci".

abcnet

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>