Zwrot kosztów retencji danych

Kilka doniesień dotyczących kosztów realizacji wymagań na rzecz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego (por. retencja danych). XS4ALL - holenderski dostawca usług internetowych - domaga się zwrotu kosztów, a w Austrii sąd konstytucyjny uznał, że obowiązek instalowania na własny koszt systemu do kontroli przekazów informacji jest niezgodny z konstytucją oraz ustawą Telekommunikationsgesetz (TKG)...

Enter: "Holenderski dostawca usług internetowych domaga się od władz zwrotu kosztów związanych z dostosowaniem sieci do wymogów nowej regulacji prawnej. Chodzi o zapewnienie organom ścigania stałego i szybkiego dostępu do danych, będących w posiadaniu providera. Firma XS4ALL twierdzi, że od 2001 roku wydała na przystosowanie swojej sieci do potrzeb policji 500 tysięcy euro - i zwrotu takiej właśnie kwoty domaga się sądownie od Skarbu Państwa". Dostępna jest treść wniosku firmy (PDF).

XS4ALL to dostawca usług, który zasłynął wcześniej z procesu o możliwość blokowania spamu. Holenderski Sąd Najwyższy uznał w zeszłym roku, że firma XS4ALL ma wyłączne prawo do decydowania o swoich komputerach, transmisji danych i danych swoich klientów, a więc o swoim systemie komputerowym.

W tym miejscu warto przywołać również orzeczenie austriackiego federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 27 lutego 2003 roku, który uznając wniosek sześciu podmiotów działających na rynku telekomunikacyjnym, zdecydował, iż obowiązek instalowania na własny koszt systemu do kontroli przekazów informacji jest niezgodny z konstytucją oraz ustawą Telekommunikationsgesetz (TKG) i winien ulec odwołaniu ze względu na sprzeczność z prawem.

Polskie prawo telekomunikacyjne przewiduje m.in., że "operator publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych przetwarzający dane transmisyjne dotyczące abonentów i użytkowników końcowych jest obowiązany, z uwagi na realizację przez uprawnione organy zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, dane te przechowywać przez okres 12 miesięcy. Po upływie tego okresu, dane transmisyjne są usuwane lub anonimizowane przez operatora publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, którzy je przechowują" (art. 165 ust. 1).

Szczegółowe regulacje dotyczące obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego zawarte są w art. 176 do 182 Prawa telekomunikacyjnego. Warto również zwrócić uwagę na stosowne zapisy Kodeksu postępowania karnego.

[XS4ALL]
[DMeurope.com]
[Register]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>