Odpowiedź w sprawie podwyżek

Prezes URTiP: "W odpowiedzi na pismo z dnia 22 lutego 2005 r. chciałbym zapewnić Pana Prezesa, że w pełni rozumiem zaniepokojenie środowiska przedsiębiorców telekomunikacyjnych, związane z obawami o potencjalne konsekwencje niedopełnienia obowiązku poinformowania o wprowadzonych podwyżkach cen dostępu do Internetu. Zgadzam się z Panem Prezesem, że w tym przypadku zmiana cen jest spowodowana przez przyczynę o charakterze zewnętrznym i przymusowym, tj. wprowadzeniem 22 % stawki podatku VAT decyzją Parlamentu".

I dalej: "nie znajduję podstaw prawnych do zwolnienia operatorów z obowiązku przestrzegania przepisów Prawa telekomunikacyjnego, ani tym samym do pozbawienia abonentów ich ustawowych praw" oraz "Niemniej podczas ewentualnych postępowań administracyjnych w zakresie przestrzegania przepisów art. 61 ust. 5 Prawa telekomunikacyjnego, będzie brana pod uwagę okoliczność, iż ustawa o zmianie ustawy o podatku VAT ukazała się w Dzienniku Ustaw dopiero 25 stycznia 2005 r. Późny termin ukazania się ustawy oraz krótki okres vacatio legis nie pozostawiły operatorom zbyt wiele czasu na podjęcie decyzji o zmianach cen oraz na przygotowanie niezbędnej korespondencji do abonentów"

PIIT

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Członek Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji, ekspert w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego Ministerstwa Rozwoju, felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również Członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>