społeczeństwo

Czarne listy - kto ponosi odpowiedzialność?

Odpowiedzialność za ujawnienie czyichś danych osobowych przez publikację tzw. czarnych list w Internecie ponosi osoba, która je zbiera i umieszcza na serwerze - uważa Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Ewa Kulesza.

Link a ochrona konkurencji

Sąd okręgowy w Hamburgu orzekł, że hyperlink prowadzący do stron www konkurenta narusza Sekcję 1 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji.

Webmasterzy we Włoszech

Zgodnie z zaproponowanymi nowymi rozwiązaniami prawnymi (projekt nr 7292) webmasterzy mogą byc uznani za redaktorów prasowych w przypadkach zniesławień za pośrednictwem Sieci.

ZUS przez Sieć

W sobotę weszła w życie Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 8, poz. 64 z dnia 2 lutego 2001 r.).

Niektóre prawne aspekty spamu

Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji ale jednocześnie władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego... (art. 54 ust. 1, 76 i 47 Konstytucji RP).

Ceny bazowe w internecie

Niemieckie prawo wymaga uwidocznienia ceny bazowej dotyczącej produktów: przed pakowaniem, produktów sprzedawanych w niezamkniętych opakowaniach, lub produktów sprzedawanych bez opakowania, których cena obliczana jest na podstawie ilości, wagi lub długości.

Prywatność i korespondencja

Co dziesiąta firma na świecie kontroluje osobistą pocztę elektroniczną, nadaną do swoich podwładnych - wynika z badań niezależnej grupy socjologów z tokijskiego instytutu badawczego Sanro.

Wyrok za hacking

"Nie można tolerować niszczenia, nierzadko dorobku całego życia, zgromadzonego na dysku komputera, dla chwilowej przyjemności wandala" - krakowski sąd skazał na rok pozbawienia wolności, przepadek dysku twardego, oraz poniesienie kosztów procesu (7.800 zł) 22-letniego "hakera" z Krakowa.

Link może naruszać prawa autorskie

Okręgowy sąd w Hamburgu zdecydował, że link pomiędzy dwoma stronami www - zastosowany w taki sposób, że strona do której ten link prowadzi pojawia się w ramce (frame) z zachowaniem adresu URL strony z której link prowadzi - narusza prawa autorskie, jeśli zawartość strony "podlinkowanej" można zakwalifikować jako bazę danych w myśl niemieckiego prawa autorskiego.

Więzienie za prześladownie on-line

Osoba, która używała Internetu do prześladownia (stalk) swoich ofiar została skazana przez brytyjski sąd na 5 lat więzienia.