społeczeństwo

Turecka cenzura

Turcja wprowadza nowe przepisy ograniczające wolność mediów. Cenzurą objęte zostaną m.in. strony internetowe. Nowa ustawa ma zadbać o to, by mass-media nie szerzyły "społecznego pesymizmu". W związku z tym np. każda strona internetowa przed udostępnieniem będzie musiała zostać zaakceptowana przez instytucję rządową. Każda zmiana zawartości będzie musiała zostać uzgodniona z lokalnymi władzami.

Deutsche Post Signtrust

Użycie dokumentów elektronicznych staje się nie tylko marzeniem przyszłości ale wymogiem pewnego i szybkiego obrotu w dniu dzisiejszym. Wiąże się to z potrzebą zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń dokumentacji przed dostępem osób trzecich, następczą zmianą treści podczas przekazu. Możliwości takie tworzy oferowana przez urząd poczty niemieckiej usługa Signtrust.

MS FrontPage 2002 a wolność słowa

Licencja na oprogramowanie [EMULA - End-User License Agreement; umowa licencyjna dla końcowego użytkownika] do tworzenia stron internetowych FrontPage 2002 firmy Microsoft zawiera klauzulę, zgodnie z którą nie można używać tego oprogramowania do tworzenia stron internetowych obniżających reputację firmy Microsoft, MSN, MSNBC, Expedia, lub ich produktów i serwisów. Klauzula mówi również o niemożności używania produktu do tworzenia stron naruszających prawo stanowe i międzynarodowe, naruszających prawo własności intelektualnych osób trzecich, nawołujących do waśni na tle rasowym czy do tworzenia stron pornograficznych...

Yahoo, Francja, treści nazistowskie

Paryski sąd karny wyznaczył termin rozprawy na 7 stycznia 2003 roku, podczas której będzie chciał ukarać serwis Yahoo za możliwość umieszczania ogłoszeń o sprzedaży pamiątek nazistowskich w serwisie, dostępnych dla francuskich obywateli...

Można wyłączyć spamera

Po rocznej batalii z firmą wysyłającą niechcianą korespondencję - MonsterHut, dostawca usług internetowych z Rochester otrzymał wreszcie zezwolenie stanowego sądu apelacyjnego z Nowego Jorku na odłączenie podmiotów, które w sposób notoryczny wysyłają spam.

Anonim ma prawa

Sąd okręgowy w Tokio (Japonia) orzekł, że anonimowa lub opublikowana pod pseudonimem opinia internetowa, podlega ochronie prawa autorskiego. Powielanie tak opublikowanego utworu wymaga zgody autora, a naruszenie praw autorskich przez opublikowanie bez zgody autora może powodować konieczność zapłaty odszkodowania.

Nadużycia w Sieci

Pierwsze miejsce wśród nadużyć popełnionych w cyberprzestrzeni w 2001 roku zajmują oszustwa na aukcjach internetowych - wynika z raportu na ten temat.

Bibliotekarze walczą

Bibliotekarze, na których ustawa Children's Internet Protection Act (CIPA) nałożyła obowiązek instalowania filtrów, by chronić dzieci przed niebezpiecznymi treściami w Sieci walczą nadal. Wszystko wskazuje na to, że sprawa trafi do Sądu Najwyższego USA, który może orzec jej niekonstytucyjność. Koalicja atakująca ustawę twierdzi, że narusza ona wolność słowa (Pierwsza Poprawka do Konstytucji USA).

Biuletyn Informacji Publicznej

Pod adresem www.bip.gov.pl dostępna jest testowa wersja Biuletynu Informacji Publicznej. BIP to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Poczta jako dokumenty urzędowe

Dwa wydawnictwa i dwie stacje telewizyjne pozwały gubernatora Mike'a Leavitt'a w związku z kasowaniem przez niego poczty elektronicznej. Powodowie uznali, że poczta elektroniczna pełni w tym przypadku funkcję dokumentów urzędowych (public records) i nie może być kasowana.