Nie jest prosto sprawdzić, kto jak głosował w tej kadencji Parlamentu Europejskiego

Jest czas kampanii wyborczej, w telewizorze komentatorzy twierdzą, że politycy starają się spolaryzować społeczeństwo sprawami krajowymi, ponieważ sprawy europejskie nie budzą kontrowersji. W efekcie politycy doprowadzą do tego, że wyborcy nie pójdą do wyborów i aby zostać euro parlamentarzystą (głosuje się na konkretną osobę) będzie trzeba niewiele głosów, byle więcej, niż uzyskają kontrkandydaci. W tym serwisie wielokrotnie wskazywałem na problemy "budowy społeczeństwa obywatelskiego". Teraz jest ten czas, w którym internauci mogą rzeczywiście coś zrobić dla siebie. Nie ważne, jakie masz poglądy, nie ważne jakie masz polityczne sympatie. Wejdź na stronę Parlamentu Europejskiego i sprawdź, czy potrafisz znaleźć wyniki historycznych głosowań w mijającej kadencji. Jeśli znajdziesz - na tej podstawie możesz wyrobić sobie zdanie na temat kandydatów.

Mnie interesują prawne aspekty społeczeństwa informacyjnego, dlatego przyglądam się akurat tym wątkom legislacyjnym, które dotyczą regulacji obiegu informacji. Parlament Europejski zaś zajmuje się nie tylko tym. Każdy znajdzie coś dla siebie. Obok przyglądania się pracom legislacyjnym z zaciekawieniem odnotowuję inicjatywy mające za zadanie monitorowanie pracy parlamentarzystów (pisałem o tym nie raz w kontekście polskiego Parlamentu, np. w tekście Plebejusze a dostęp do informacji o działalności organów władzy publicznej. I mam tu na myśli nie tylko takie wydarzenia, jak wyemitowanie w niemieckiej telewizji RTL reportażu o euro-posłach, którzy - aby dostać dodatek dzienny - podpisywali się o godzinie 7 rano na parlamentarnej liście obecności i zaraz potem z walizami czmychali do samolotu lub pociągu (284 euro okazało się być pieniędzmi za podpis na liście, nie za rzeczywistą pracę w Parlamencie Europejskim). Oczywiście przykre jest to, że jednym z "bohaterów" tego reportażu był polski eurodeputowany (czy faktycznie jedynym, czy też inni nie dali się sfilmować?). Być może teraz wyborcy wystawią jego partii rachunek, ponieważ poseł postanowił znów kandydować. A niektórzy internauci pamiętają:


Poza zwykłym cwaniactwem niektórych deputowanych, mamy problem z tym, że wyborcy często nie rozpoznają związków przyczynowo-skutkowych. Nikt im nie wyjaśnia, że jeśli zagłosują na konkretną osobę z danego polskiego komitetu wyborczego, to ta osoba wejdzie następnie do takiej, a nie innej grupy parlamentarnej, a potem wraz z tą grupą będzie głosować (o ile wcześniej nie czmychnie, ale o tym już było wyżej). Zachęcam zatem do sprawdzania dotychczasowej aktywności euro-parlamentarzystów.

Co trzeba wiedzieć w pierwszej kolejności? Najpierw może to, jakie są te grupy parlamentarne i gdzie kto "wpada", gdy się dostanie do Parlamentu Europejskiego. Listę politycznych grup parlamentarnych znajdą Państwo na stronie Parlamentu, tam również przynależności osobowe:

Wydawać by się mogło, że teraz wystarczy znaleźć odpowiednią "sprawę" i sprawdzić, jak w tej sprawie zachowywała się dana grupa polityczna. Ktoś mógłby też pomyśleć, ze da się sprawdzić poszczególne głosowania poszczególnych posłów. W tym celu należy sięgnąć po jakiś protokół z wynikami. To nie jest jednak takie proste...

Aby pokazać wyborcom, jak można analizować działania wybranych posłów i z jakimi problemami to się wiąże, wezmę Wyniki głosowań imiennych z 24 kwietnia, a więc z dnia, w którym Parlament głosował nad wydłużeniem czasu trwania praw pokrewnych (por. Euro-parlamentarna dyskusja nad raportem Crowley-a (wydłużenie czasu ochrony praw wykonawców))... Tam, poczynając od strony 97, znajdziemy głosowania nad poszczególnymi poprawkami do "Raportu CROWLEY-a" (A6-0070/2009) - to jest Procedura: 2008/0157(COD)...

Na początku mamy istotny kłopot. Cóż z tego, że głosowano trzy tożsame poprawki (AM 25=30=79), skoro na stronie Parlamentu Europejskiego nie można łatwo dotrzeć do ich treści? Oto jak należy to zrobić. Wchodzimy na stronę Parlamentu Europejskiego, tam zaś szukamy "guzika" z napisem "Seance en direct" i linkiem do strony z informacjami na temat sesji. Na tej stronie są rozwijalne menu. Tam, z rozwijalnego menu należy kliknąć "Tabled text" i wybrać Texts of amendments to reports (current part-session), ale to tylko lista raportów przedstawionych na daną sesje plenarną... Teraz można wybrać "numer raportu" (i w ten sposób dotrzemy do materiałów, które już znamy, bo cały czas są dostępne przy konkretnej procedurze), ale można też kliknąć w graficznie przedstawioną literę "a". Klikam zatem w "a" przy Raporcie Crowley-a i przechodzę na stronę A6-0070/2009: Amendments...

Porównajmy zatem poprawki 25, 30 i 79. Poprawka 25 to wniosek o odrzucenie: "Parlament Europejski odrzuca wniosek Komisji". Sprawdzam, co jest w poprawce 30? Dokładnie to samo. Wniosek o odrzucenie. Podobnie w poprawce 79. A więc trafiliśmy do miejsca, o które chodzi.

Teraz możemy wrócić do tego protokołu, który podlinkowałem wyżej i sięgnąć do przywołanej strony 97, aby dowiedzieć się, że za tymi poprawkami 25=30=79, a więc za tym, by Parlament Europejski odrzucił wniosek Komisji z którego wynika wydłużenie czasu ochrony praw pokrewnych dla artystów wykonawców, głosowało 222 eurodeputowanych, w tym kilku z Polski.

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Bowles, Budreikait÷, Busoi, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Csibi, Dăianu, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Jäätteenmäki, Kazak, Klinz, Krahmer, Lax, Lebech, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Ries, Robsahm, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Sterckx, Szent-Iványi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Droutsas, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Hénin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Clark, Coûteaux, Dahl, Lundgren, Nattrass, Titford, Železný

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Dillen, Giertych, Hannan, Helmer, Knapman, Martin Hans-Peter, Mote, Rivera, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Belet, Brepoels, Cederschiöld, ChiriŃă, David, Dehaene, Doyle, Fjellner, Grosch, Hămbăsan, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Ibrisagic, Jackson, Karas, Kelam, Landsbergis, McGuinness, Manole, Marinescu, Matula, Mitchell, Nazare, Pieper, Pirker, Popa, Rack, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Schierhuber, Seeber, Stavreva, Stolojan, Szájer, Thyssen, Trakatellis, Wohlin, Zieleniec

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Bono, Boursier, Carlotti, Castex, Cercas, Chiesa, Denanot, Douay, Färm, Fava, Ferreira Anne, Goebbels, Gurmai, Guy-Quint, Hedh, Kirilov, Koppa, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lefrançois, Lehtinen, Lienemann, Napoletano, Podimata, Poignant, Pribetich, Rasmussen, Roure, Savary, Schaldemose, Schapira, Segelström, Thomsen, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Westlund

UEN: Pęk, Speroni

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciwko tym trzem tożsamym wnioskom, a więc - można chyba tak uprościć - za dalszym procedowaniem, głosowało 370 eurodeputowanych, w tym:

ALDE: Baeva, Beaupuy, Cavada, Cornillet, Costa, Deprez, Dičkut÷, Ferrari, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Hyusmenova, Jensen, Laperrouze, Lehideux, Mohácsi, Newton Dunn, Resetarits, Riis-Jørgensen, Staniszewska, Starkevičiūte, Susta, Takkula, Veraldi, Wielowieyski

GUE/NGL: Portas

IND/DEM: Belder, Blokland, Sinnott, Wojciechowski Bernard

NI: Fiore, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mölzer, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikien÷, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Bautista, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Calia, Callanan, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou,
Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Duchoň, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Fajmon, Ferber, Florenz, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karim, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušėis, Lamassoure, Langen, Lehne, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, Mann Thomas, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, İry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schnellhardt, Schöpflin, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Tannock, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Vatanen, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zanicchi, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Antochi, Assis, Battilocchio, Berger, Berlinguer, Bösch, Bostinaru, Bozkurt, Bulfon, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, CreŃu Corina, CreŃu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Ettl, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, Gebhardt, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Hänsch, Hamon, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Lavarra, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Paparizov, Peillon, Pittella,
Plumb, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schulz, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Teychenné, łicău, Titley, Van Lancker, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Pirilli, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Tatarella, Tomaszewska, Zīle

Proste? Nie do końca (dlatego tak ważne są zabiegi o możliwość "ponownego wykorzystania informacji z sektora publicznego", by tego typu zestawienia robić lepiej.

Z powyższego zestawienia od razu też widać, że udział w konkretnej grupie politycznej nie przekłada się tak jednoznacznie na sposób głosowania w danej sprawie. Istotne jest też to, że trzeba spradzać głosowania nad poszczególnymi poprawkami do stanowisk, zanim sprawdzi się głosowanie nad treścią. Powyżej pokazałem jednoczesne głosowanie nad trzema tożsamymi poprawkami, ale prezd ostatecznym ustaleniem treści stanowiska Parlamentu Europejskiego w tej konkretnie sprawie było takich głosowań kilkanaście. Widać to na nagraniu z tego głosowania:

Ważne w tej notatce jest to, że wyborcy mają prawo oczekiwać informacji na temat aktywności wybieranych osób oraz ważne jest również to, że mogą ich potem z takiej aktywności rozliczać. Chodzi o budowę społeczeństwa obywatelskiego, w którym informacja jest dość ważnym narzędziem takiej budowy.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

lepiej zrobione

Proste? Nie do końca (dlatego tak ważne są zabiegi o możliwość "ponownego wykorzystania informacji z sektora publicznego", by tego typu zestawienia robić lepiej).

Takie zestawienia świetnie robi La Quadrature du Net


Fundamental freedoms on the Internet resolution details PL

Political Memory: Rapport Lambrinidis on strengthening security and fundamental freedoms on the Internet, Results in Detail for Poland

MEP ↓ Final score ↓ am 3 ↓ am 5S ↓ resolution ↓
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG 100.0 against against for
Maciej Marian GIERTYCH 100.0 against against for
Janusz ONYSZKIEWICZ 100.0 against against for
Józef PINIOR 100.0 against against for
Dariusz ROSATI 100.0 against against for
Grażyna STANISZEWSKA 100.0 against against for
Andrzej WIELOWIEYSKI 100.0 against against for
Sylwester CHRUSZCZ 83.3 against for for
Dariusz Maciej GRABOWSKI 83.3 against for for
Mieczysław Edmund JANOWSKI 83.3 against for for
Wiesław Stefan KUC 83.3 against for for
Paweł Bartłomiej PISKORSKI 83.3 against for for
Zdzisław Zbigniew PODKAŃSKI 83.3 against for for
Bogdan PĘK 83.3 against for for
Bogusław ROGALSKI 83.3 against for for
Wojciech ROSZKOWSKI 83.3 against for for
Konrad SZYMAŃSKI 83.3 against for for
Ewa TOMASZEWSKA 83.3 against for for
Witold TOMCZAK 83.3 against for for
Bernard WOJCIECHOWSKI 83.3 against for for
Janusz WOJCIECHOWSKI 83.3 against for for
Urszula KRUPA 75.0 abst. for for
Leopold Józef RUTOWICZ 75.0 - for for
Marek Aleksander CZARNECKI 62.5 against against -
Genowefa GRABOWSKA 58.3 against - -
Zdzisław Kazimierz CHMIELEWSKI 50.0 for for for
Urszula GACEK 50.0 for for for
Małgorzata HANDZLIK 50.0 for for for
Stanisław JAŁOWIECKI 50.0 for for for
Filip KACZMAREK 50.0 for for for
Jan Tadeusz MASIEL 50.0 for for for
Jacek PROTASIEWICZ 50.0 for for for
Czesław Adam SIEKIERSKI 50.0 for for for
Bogusław SONIK 50.0 for for for
Zbigniew ZALESKI 50.0 for for for
Zbigniew Krzysztof KUŹMIUK 45.8 against for -
Marcin LIBICKI 45.8 against for -
Mirosław Mariusz PIOTROWSKI 45.8 against for -
Janusz LEWANDOWSKI 12.5 for for -

* am 3: Limitation of the prohibition of the systematic monitoring and surveillance of all users' activities on the Internet in IPRED 2 and deletion of the combat of excessive access restrictions placed by intellectual property holders - recommendation: against, coefficient: 2
* am 5S: Possibility for expression of controversial political beliefs through the Internet to be subject to criminal prosecution - recommendation: against, coefficient: 1
* resolution: Garantee of Internet access for all citizen equivalent to garantee of access to schooling and opinion that Internet access should not be punitively denied by governments or private companies (among other provisions) - recommendation: for, coefficient: 3

A robiona na bieżaca analiza poprawek do Pakietu Telemunikacyjnego, który bedzie głosowany za 10 dni jest tutaj.


Telecoms Package 2nd Reading ITRE IMCO Amendments

In the following amendments, amended text with regard to Council's common position is highlighted in bold italics. In the case of amending acts, passages in an existing provision that the Council has left unchanged, but that Parliament wishes to amend, are highlighted in bold. Any deletions that Parliament wishes to make in passages of this kind are stroke out.

This page will be updated as new amendments are filed and our analysis deepened.

These amendments were replaced by compromise amendments voted in IMCO on Mar 31st, and in ITRE on Apr 21st

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>