Plan Informatyzacji Państwa a serotypy salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura

"W związku z planowaną nowelizacją Planu Informatyzacji Państwa na lata 2008-2010 (Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 marca 2007 r. - Dz. U. nr 61 z 2007 r., poz. 414 oraz 415), uprzejmie proszę o zgłaszanie propozycji zmian lub uzupełnień Planu Informatyzacji Państwa (PIP) uwzględniających faktyczne potrzeby Państwa urzędów, instytucji oraz organizacji". Tak się zaczyna pismo z 4 września 2008 roku, podpisane przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Witolda Drożdża.

Dalej zaś można przeczytać, że proponowane zmiany mogą obejmować swoim zakresem wszystkie elementy określone w PIP, ze szczególnym uwzględnieniem działań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz zadań publicznych realizowanych drogą elektroniczną. Termin, który został dany na przesyłanie zmian w PIP już minął (oczekiwano nadsyłania propozycji zmian do 19 września), ale oczywiście warto przynajmniej odnotować ten fakt w serwisie, bo o Planie Informatyzacji Państwa wcześniej wielokrotnie pisałem (por. Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 - projekt, Czekając na Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010, Rada Ministrów przyjęła Plan Informatyzacji Państwa na rok 2006, czy Migawki z Legionowa - dyskusja o interoperacyjności, standardach i informatyzacji państwa).

Zgodnie z założeniami projektowanych właśnie zmian w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (por. Projekt noweli ustawy o informatyzacji: będzie się działo) - PIP ma w przyszłości "kroczyć", ale ustawa będzie dawała możliwość nowelizacji tego rozporządzenia w okresie dłuższym niż rok. Zaproponowano nowe brzmienie art. 6 ust. 2 ustawy: "Plan ustanawia się na okres nie dłuższy niż 5 lat, a aktualizacja ustanowionego Planu następuje nie później niż po dwóch latach jego obowiązywania" (aktualnie: "Plan ustanawia się na okres nie dłuższy niż 5 lat").

Skan zacytowanego w treści notatki fragmentu pisma, podpisanego przez ministra Drożdża

Oto i stosowny fragment pisma z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Można je oczywiście znaleźć w całości, np. na stronach internetowych izb gospodarczych (PDF)

Jeśli chodzi o tytuł tej notatki, to już się tłumaczę: we wskazanym w piśmie Dzienniku Ustaw nr 61 z 2007 roku pod pozycją 415 jest w istocie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010. Pod przywołaną zaś w liście pozycją 414 tego Dziennika Ustaw znajdziemy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. Wprowadzenie "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2007-2009. Widać, że minister Drożdż (serdecznie pozdrawiam) ma poczucie humoru i najpewniej sprawdza w ten sposób, kto czyta uważnie jego pisma, a kto tylko byle szybciej, byle w konsultacjach ugrać jak najwięcej dla siebie.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

jajo czy kura

Przeanalizowałem uważnie propozycje zmian w ustawie o informatyzacji. Pozwoliłem sobie wysłać moje uwagi do PTII jako stary konsument ustawy. Wysłałem kilkanaście uwag ale nie krytykowałem wszystkiego. Projekt wydaje mi się niezły, ale zwykle problemy pojawiają się na poziomie rozporządzeń a często ich braku. Nieco mnie zadziwiła inicjatywa budowy strategii informatyzacji (PIP) w sytuacji gdy projekt ustawy został już "ustawiony". Wychodzi na to, ze PIP (jeszcze nie wiadomo jaki) będziemy wykonywać narzędziem zaprojektowanym przed ustaleniem strategii. Na oko inżyniera nie jest to kolejność szczęśliwa. Nadto pozostawienie 10 dni na opracowanie PIP jest moim zdaniem nieporozumieniem. Potrafię sobie wyobrazić jaka będzie wartość tak opracowanej strategii i obawiam się że za rok stan e-gov w Polsce zostanie oceniony na zasłużonym ostatnim miejscu w UE.
Zgroza.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>