Konferencja w Sejmie: Rewolucja informacyjna – otwarte standardy wymiany informacji

[Budynek Sejmu RP na Wiejskiej ]W Atenach trwa Internet Governance Forum, a w polskim Parlamencie odbędzie się niebawem (8 listopada) konferencja pt. "Rewolucja informacyjna – otwarte standardy wymiany informacji". Patronat nad konferencją objął Marszałek Sejmu RP Marek Jurek. Organizatorzy poprosili mnie o moderowanie panelu dyskusyjnego, który odbędzie się w jej trakcie oraz o rozpowszechnienie informacji o konferencji (co niniejszym czynię). W związku z procedurą wejścia do siedziby Sejmu, organizatorzy proszą o jak najszybsze potwierdzenie udziału w konferencji. Poniżej kilka słów na temat idei konferencji.

Jak wspomniałem - konferencja zaplanowana jest na 8 listopada 2006 r. (środa) w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie (początek o godz. 10.00). Organizatorom zależy na rozpropagowaniu idei wolnych standardów w różnych środowiskach społecznych, samorządach, instytucjach państwowych, firmach prywatnych.

W niniejszym serwisie sporo miejsca staram się poświęcać relacjonowaniu dyskusji na temat standardów (por. Walka "standardów" i modeli biznesowych. Mamy już "ekosystem" informatyczny?, Migawki z Legionowa - dyskusja o interoperacyjności, standardach i informatyzacji państwa, albo ELS: w jedności, neutralności i kompatybilności siła). Toczy się dość burzliwa dyskusja. W tej dyskusji staram się podnosić argumenty za neutralnością techonologiczną państwa (por. Głos za uznaniem neutralności technologicznej za priorytet), ale temat jest dość skomplikowany. Nie zawsze wiadomo jak kreować normy prawne, które odnosić się potem mają do aktualnych (czyli zmiennych w czasie) standardów (por. Standardy techniczne paszportów biometrycznych - jak wyinterpretować normy prawne?, O stosowaniu Polskich Norm i minimalnych standardach w informatyzacji). Rywalizują ze sobą różne interesy (por. Standardy w egovernment - czy mogę mieć wrażenie manipulacji?). A standardy komunikacji elektronicznej są ważne zarówno (przykładowo) dla zagwarantowania dostępności, upowszechnienia podpisu elektronicznego, rozwoju e-government w Polsce...

W informacji na temat konferencji można przeczytać m.in.:

Otwarte standardy komunikacji TCP/IP, HTTP, HTML umożliwiły powstanie i popularyzację Internetu. Dzisiaj są one kanonem umożliwiającym użytkownikom swobodny wybór oprogramowania używanego do przeglądania Internetu, publikowania informacji oraz korzystania z poczty elektronicznej. Wybór ten jest nieskrępowany, ponieważ firmy informatyczne produkują oprogramowanie wykorzystujące te same standardy transferu informacji. Bez względu na to, jaki program zainstalujemy na swoim komputerze, mamy pewność, że będziemy bez problemów odbierać pocztę, czy też przeglądać strony stworzone na oprogramowaniu innego producenta. W ten sposób otwarte standardy rozpoczęły rewolucję społeczeństwa informacyjnego.

Od kilkunastu lat Polska znajduje się na drodze przyspieszonej modernizacji i doganiania społeczeństw bogatych krajów Zachodu pod względem rozwoju gospodarczego. Obserwujemy szybki rozwój społeczeństwa informacyjnego. Z roku na rok wzrasta znaczenie usług publicznych opartych na rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Polska, determinowana jej wewnętrznymi potrzebami, także jako część dużego ekosystemu w ramach Unii Europejskiej, pragnie podjąć publiczną debatę na temat otwartych standardów wymiany informacji. Konferencja jest także głosem w ogólnoświatowej dyskusji towarzyszącej odbywającemu się w Atenach pod auspicjami ONZ spotkaniu Internet Governance Forum na temat wyzwań stojących przed rozwojem społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji.

Zaplanowana w polskim Parlamencie debata ma na celu m.in.:

 • poszerzenie świadomości i wiedzy na temat otwartych standardów;
 • wymianę informacji na temat technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • zbadanie możliwości współpracy dla promocji oraz przy wdrażaniu otwartych standardów.

Wszelkich dodatkowych informacji organizacyjnych związanych z konferencją udzieli Pan Paweł Sakowicz, asystent posła Romana Czepe. Można się z nim skontaktować pod adresem e-mail: pawelsakowicz@poczta.onet.pl lub telefonicznie: 604 13 13 64. Myślę, że najrozsądniejszym sposobem potwierdzenia udziału w konferencji będzie po prostu przesłanie na wyżej wskazany adres poczty elektronicznej swoich danych, imienia, nazwiska, serii i nr dowodu osobistego (o ile pamiętam - tak to się właśnie odbywa).

Proponowany program konferencji (początek o godz. 10:00):

Wprowadzenie

 • Marek Jurek - Marszałek Sejmu RP. „Otwarcie Konferencji i wprowadzenie w temat”.

Prelekcje i występienia:

 • Edward Siarka, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych
 • Roman Czepe, Wiceprzewodniczący Komisji ds. Kontroli Państwowej: „Otwarte standardy w Polsce. Wprowadzenie do części roboczej konferencji”.
 • Antoni Mężydło, poseł PiS, autor ustawy o informatyzacji administracji publicznej
 • Przedstawiciel MSWiA.
 • Timothy Vaverchak, Director, State of Massachusetts, Information Technology Division, “Pierwsze wdrożenia otwartych standardów w USA”.
 • Peter Roden, OASIS, Director of Technology Development „Dlaczego warto otwierać standardy”.
 • Jonathan Sage, IBM, Governmentals Programs Executive.: „Otwarte standardy a innowacyjność”.
 • Leszek Zdonek, Prezes UX Systems - „Otwarte standardy informatyczne szansą dla polskich producentów oprogramowania”.

Panel dyskusyjny:

 • Moderator: Piotr Waglowski, Rada Informatyzacji, prawnik, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet
 • Arnold Masin, poseł LPR
 • Sławomir Czesak, Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku. (doświadczenia Urzędu Pracy w Brzesku, jako tego, który pierwszy w Polsce wdraża rozwiązania OSS)
 • Zbigniew Fryźlewicz, Przedstawiciel Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. „Otwarte standardy ODF (Open Document Format) jako norma międzynarodowa”.

Komentarze i doniesienia na podobny temat gromadzę w dziale standardy niniejszego serwisu.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>