Komentarz urzędnika na kieleckim forum

"W toku postępowania wyjaśniającego ustalono, że użytkownikiem komputera, z którego wysyłano wpisy na forum internetowe, (...) był pracownik Urzędu Miasta Kielce, wobec którego za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy zastosowałem karę porządkową upomnienia". Wewnętrzne śledztwo w kieleckim ratuszu ujawniło urzędnika, który w godzinach pracy wpisywał kontrowersyjne opinie na internetowym forum Gazeta.pl.

Gazeta.pl: "Wpisy na internetowym forum portalu Gazeta.pl pojawiły się na początku lipca w czasie obchodów 60. rocznicy pogromu Żydów w Kielcach". Wpisy te są również cytowane przez Gazeta.pl wraz z informacją, iż Federacja Młodych Socjaldemokratów zwróciła się do Prezydenta Kielc ze skargą, w której zacytowali wpisy.

wpis na forum Gazeta.pl

Na forum Gazeta.pl nadal dostępne są kontrowersyjne wpisy: "...Jedwabne to ukaranie kilkudziesieciu zydów którzy po napaści ZSRR na Polske 17 wrzesnia 1939 kolaborowali z sowieckim okupantem. A Kielce to oczywista prowokacja zydo-komunistyczna majaca na celu odwórcenie uwagi swiatowej opinii od sfałszowania referendum na korzysc komunistów i nakłonienie zydów do emigracji do Izraela...". Autor: Gość: Taki jeden IP: *.um.kielce.pl / *.um.kielce.pl

Zapewne wzięto pod uwagę w "wewnętrznym śledztwie" nazwę domenową, która widnieje przy powyżej zacytowanym poście.
Federacja Młodych Socjaldemokratów domaga się teraz, by Prezydent złożył zawiadomienie do prokuratury o naruszeniu art. 255 par. 3 i art. 261 kodeksu karnego. Twierdzą, że upomnienie nie wystarcza. Sami jednak "dają Prezydentowi szansę" i zawiadomienia do prokuratury nie wysyłają.

Ciekawe, czy urzędnik sam się przyznał do komentowania, czy też upomnienie otrzymał na podstawie jedynie numeru IP i tego, że "był użytkownikiem komputera, z którego wysyłano wpisy".

Gazeta.pl cytuje "kontrowersyjne" wypowiedzi w swoich artykułach. Redakcja zatem wie, że one tam są. Ciekawe czy wobec tego, iż wie, że są i ma nad nimi kontrolę (może decydować o tym, czy są czy też nie są "opublikowane" w ramach systemu informatycznego portalu) komuś przyjdzie do głowy np. wysuwać roszczenia również przeciwko Gazecie. Powstają zatem pytania o „auto-cenzurę”, o kwestie odpowiedzialności za wypowiedzi na forum serwisów internetowych (wówczas, gdy podmioty udostępniające infrastrukturę wiedzą o kontrowersyjnych wpisach). Jeszcze kwestia „odpowiedzialności pracowników”.

Przeczytaj również:

Kodeks karny (wybór)

Art. 255 § 3. Kto publicznie pochwala popełnienie przestępstwa, podlega grzywnie do 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 261. Kto znieważa pomnik lub inne miejsce publiczne urządzone w celu upamiętnienia zdarzenia historycznego lub uczczenia osoby, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Jeszcze art. 14. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną:

1. Nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

3. Usługodawca, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się, jeżeli usługodawca przejął kontrolę nad usługobiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 122, poz. 1319).

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>