Detaliczny rynek usług szerokopasmowego dostępu do internetu

Udostępniono trzydziestosześciostronicowy raport UOKiK z kwietnia 2006 roku, zatytułowany "Detaliczny rynek usług szerokopasmowego dostępu do internetu": "pomimo dynamicznego rozwoju rynku usług szerokopasmowego dostępu do internetu, liczba jego użytkowników była od dwóch do trzech razy mniejsza niż w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich. Wystąpił, co prawda spadek cen opłat abonamentowych, jednak nadal są one wysokie dla konsumentów. Również struktura rynku nie jest korzystna dla rozwoju konkurencji..."

O Raporcie pisało Życie Warszawy: "Według niepublikowanego raportu UOKiK, jednym z najważniejszych kryteriów wyboru oferty dostawcy internetu jest szybkość transmisji danych. Tymczasem niektóre z firm narzucają tzw. limit transferu danych. Polega on na tym, że po pobraniu przez abonenta z sieci określonej wielkości danych, np. 7 GB, prędkość transferu z sieci do komputera użytkownika zostaje znacznie obniżona".

Z Raportu UOKiK (PDF) wiemy również, że „znaczenie internetu dla gospodarki wzrosło”, „rozwinęło się szereg nowych gałęzi gospodarki, których zyski w całości lub w części pochodzą z internetu”. W 2005 r. UOKiK przeprowadził badanie stanu konkurencji na krajowym rynku świadczenia usług dostępu do internetu. „Rosnące znaczenie internetu znalazło potwierdzenie w szeregu dokumentów, działań i projektów przyjętych lub realizowanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na przestrzeni ostatnich lat m.in. w Narodowej Strategii Rozwoju Dostępu Szerokopasmowego do Internetu na lata 2004-2006 czy też w Strategii Regulacyjnej 2006-2007 opracowanej przez Ministerstwo Transportu i Budownictwa. Jednym z celów tych dokumentów jest upowszechnienie szerokopasmowego Internetu wśród społeczeństwa”... Były jeszcze przetargi na rezerwacje częstotliwości z zakresu 3600-3800 Mhz. Dla tych wszystkich powodów niezbędne okazało się posiadanie przez Prezesa UOKiK informacji umożliwiających wydanie opinii w sprawie zachowania warunków konkurencji na rynku. Tak powstał raport.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>