Urzędnicze rozpowszechnianie pornografii w agencji

Stu jeden pracowników brytyjskiej Agencji ds Praw Jazdy i Motoryzacji (Driver and Vehicle Licensing Agency, DVLA) dostało formalne nagany, czternastu innych zostało zwolnionych z pracy. Wszystko to w związku z naruszeniem regulaminu pracy przez przesyłanie materiałów pornograficznych w załącznikach poczty elektronicznej.

The Driver and Vehicle Licensing Agency jest agencją wykonawczą brytyjskiego departamentu transportu. W DVLA zatrudnionych jest 6,000 pracowników.

W czasie 3 miesięcznego śledztwa ustalono, że część urzędników wykorzystywała system teleinformatyczny agencji do wysyłania pornografii, czym naruszali regulamin pracy (code of conduct). Postępowanie wyjaśniające rozpoczęto w związku z tym, że sieć komputerowa zaczęła pracować coraz wolniej (ze względu na duże rozmiary przesyłanej grafiki i wideo).

Niektórych zwolniono (w tym osobę piastującą wysokie, kierownicze stanowisko), innym udzielono nagan połączonych z dwuletnim okresem, w którym nie będą mogli awansować. Rodzaj "kary" zależał od charakteru przesyłanych materiałów (pracownicy otrzymali od upomnienia poprzez nagany do ostatecznego ostrzeżenia - final warnings). Przesyłane materiały pochodziły z internetu i były przez urzędników pobierane w czasie godzin pracy.

Rok temu jedna z urzędniczek DVLA została zwolniona z pracy po tym, jak wysłała ze swojego telefonu komórkowego wideo, na którym można było zobaczyć jak uprawia seks ze swoim chłopakiem. Nagranie to obejrzało setki jej kolegów i koleżanek z pracy.

Przeczytaj:

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>