patenty

Top 10 w patentowaniu A.D. 2004

Amerykański Urząd Patentowy ogłosił listę dziesięciu firm, które patentowały najwięcej w roku 2004 w USA. Na pierwszym miejscu (podobnie jak w roku ubiegłym) IBM - 3,248 patentów (w 2003 roku: 3,248). Drugie miejsce: Matsushita Electric Industrial Co. - 1,934 patentów, potem Canon Kabushiki Kaisha - 1,805 patentów, Hewlett-Packard - 1,775 patentów, itd...

Patenty w Brukseli - cd...

Rzeczpospolita: "Polscy deputowani w Parlamencie Europejskim chcą zapobiec wprowadzeniu patentów na programy komputerowe. Jeśli uda im się do tego przekonać większość posłów w Strasburgu, to Bruksela będzie musiała przygotować nowy projekt dyrektywy".

Uwolnić patenty, nie udostępnić...

IBM ogłosił, że ma zamiar bezpłatnie udostępnić społeczności open source ponad 500 patentów dotyczących oprogramowania... Ciekawe. Patenty sa przyznawane. Firma może zdecydować: temu pozwolimy, a temu nie pozwolimy korzystać z chronionych tymi pawami wyłącznymi rozwiązań. A tu przecież chodzi nie o takie uwolnienie patentów, a o przyznanie, że takie rozwiązania w ogóle nie mogą być chronione patentami...

Patenty, patenty...

IDG: "Już wkrótce okaże się czy Parlament Europejski podzieli zdanie Jerzego Buzka i sześćdziesięciu innych europarlamentarzystów z 13 krajów, którzy złożyli wniosek o wszczęcie od początku procesu legislacyjnego tzw. dyrektywy patentowej. Sygnatariusze wniosku powołują się na przepis, który dopuszcza takie rozwi

O próbach patentowania na potęgę

Gazeta Wyborcza: "Microsoft zasypuje polski urząd patentowy swoimi wnioskami. A właśnie teraz ważą się losy unijnego prawa, które mogłoby umożliwić patentowanie elementów oprogramowania komputerowego. W Urzędzie Patentowym RP na rozpatrzenie czeka stos 52 wniosków patentowych złożonych przez polskich prawników Microsoftu. Najstarszy z nich trafił do urzędu jeszcze w marcu 2003 r. Najnowszy - w czerwcu ubiegłego roku"

thankpoland.info

Rzeczpospolita: "Ponad 24 tysiące podpisów oraz komentarzy internautów z wielu krajów zebrano dotychczas na internetowej witrynie "Thank you, Poland", która popiera stanowisko naszego kraju w sprawie unijnej dyrektywy o patentach informatycznych".

W sprawie dyrektywy patentowej

"Polska wnosi natomiast o wycofanie punktu dotyczącego projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie zdolności patentowej wynalazków realizowanych przy pomocy komputera z listy A porządku obrad dzisiejszej Rady".

Patenty nie w tym roku!

Podczas odbywającej się właśnie Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa skreślono projekt dyrektywy COM 2002/0047 (COD) z listy A., w efekcie dyrektywa dot. patentów na oprogramowanie została wycofana z porządku obrad Rady. Stało się tak na prośbę Polski.

Dziś Rada i patenty

FFII publikuje dziś list do Ministra Rolnictwa w sprawie dyrektywa dot. patentów na oprogramowanie. Ten temat znalazł się w agendzie obrad europejskiej Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa jako punkt A:

Komentarze po Radzie

Dostępne są pierwsze komentarze na gorąco dotyczace wycofania z porządku obrad Rady dyrektywy dotyczącej patentowania oprogramowania.