patenty

Patenty: I co dalej?

7thGuard: "24 listopada odbędzie się ostateczne posiedzenie w sprawie nowego prawa patentowego, podczas którego nie będzie już możliwości wprowadzenia zmian do przedłożonego do przegłosowania tekstu nowego prawa, gdyż stawiałoby to pod znakiem zapytania legalność całej procedury legislacyjnej".

Nie patentom software'owym

"Pod wpływem systemu patentowego i lobbistów wielkiego przemysłu, Unia Europejska jest o krok od zrobienia wielkiego błędu: wprowadzenia prawa, które zalegalizuje patenty software'owe". Tymi słowami zaczyna się witryna dedykowana kampanii przeprowadzanej pod hasłem NoSoftwarePatents.com.

Patenty, patenty, patenty

IDG: "Sędzia federalny odrzucił trzy wnioski Microsoftu, złożone w reakcji na pozwanie koncernu przez firmę TV Interactive Data, posiadającą prawa patentowe do technologii Autoplay (umożliwiającej automatycznie odtwarzanie zawartości płyty włożonej do komputerowego czytnika nośników optycznych)". Ale za to...

Ugoda Kodak vs Sun

Sun Microsystems zapłaci kodakowi 92 miliony dolarów, a w zamian za to Kodak nie będzie już zgłaszał roszczeń wynikających z naruszania przez firmę informatyczna uprawnień wynikających z należnych firmie fotograficznej patentów.

Patent na Jave

Finał ciekawej sprawy, w której Kodak wygrał z Sun'em, a przedmiotem sporu był patent (a ściślej trzy patenty) na metodę komunikowania się aplikacji programistycznych.

Wstrzymany patent

Amerykański Urząd Patentowy (US Patent Office) odrzucił wniosek patentowy (a raczej wstrzymał jego skuteczność) firmy Microsoft dotyczący systemu plików FAT (File Allocation Table).

Patent na standardy

I okazało się, że AOL zrezygnował ze wspierania technologii Sender ID. Jak informowałem niedawno - okazało się, że firma Microsoft złożyła wnioski patentowe dotyczące tej metody identyfikacji nadawcy listów. Stąd - trudno dalej prowadzić prace uznając, że opatentowana (w tym przypadku - potencjalnie opatentowana, gdyż wnioski jeszcze nie są gwarantowane) przez kogoś "metoda" może stać się powszechnym standardem.

Patenty - jeszcze nie dziś

W czasie odbywającego się dziś posiedzenia Rady ds konkurencyjność spadł z agendy temat patentowania oprogramowania. Walka przeciw możliwości patentowania tego typu "wynalazków" trwa.

Micorsoft nie pozwie Suna

Firma Microsoft nie pozwie firmy Sun przez dzesięć kolejnych lat w związku z ewentualnym naruszeniem praw patentowych. To ma działać również w drugą stronę. Firmy podpisały umowę LIMITED PATENT COVENANT AND STAND-STILL AGREEMENT.

Patenty: śledzenie użytkowników

Firma British Technology Group (BTG) z Wielkiej Brytanii postanowiła pozwać kilka innych firm zarzucając im naruszanie uprawnień przysługujących firmie z tytułu patentów na monitorowanie ruchów użytkowników stron internetowych (tracking of the navigational path of a user through the internet).