patenty

Światowy oddźwięk naszego stanowiska

Po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów, podczas którego polski rząd zadeklarował, iż Polska nie może poprzeć brzmienia projektu dyrektywy patentowej, które zostało przyjęte w głosowaniu Rady 18 maja 2004 r, Fundacja na rzecz Wolnej Infrastruktury Informacyjnej (FFII), Internet Society Polska, oraz NoSoftwarePatents.com wydały oświadczenie (dostęne rónież w wersji angielskojęzycznej).

Patenty: stanowisko rządu

Właśnie zakończyło się posiedzenie polskiego rządu. Jak czytam w komunikacie prasowym: Rada Ministrów zajęła stanowisko dotyczące projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie zdolności patentowej wynalazków realizowanych przy pomocy komputera. A jakie to stanowisko?

Patenty coraz bliżej

Rzeczpospolita: "Na najbliższym posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ma się rozstrzygnąć los unijnej dyrektywy dotyczącej patentów w dziedzinie nowych technologii. - Głos Polski może mieć decydujące znaczenie - uważa Mark MacGann, dyrektor generalny europejskiego stowarzyszenia przemysłu EICTA."

Polska przeciwna dyrektywie

Rzeczpospolita: "Polski rząd sprzeciwi się wprowadzeniu w projektowanym kształcie dyrektywy umożliwiającej patentowanie wynalazków realizowanych za pomocą komputera. Zdaniem obserwatorów stanowisko Polski może zaważyć na jej losach".

Licencje? Na koło?

7thGuard: "Larry Blunk zwrócił niedawno na liście liście IETF uwagę na dość ciekawą ofertę MS, który udziela licencji na rozmaite protokoły. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby na liście protokołów licencjonowanych przez Microsoft nie było takich "nowości" jak ICMP (rok 1981), HTTP, ZModem, Kermit i innych, znanych od kilkunastu lub kilkudziesięciu lat protokołów powstałych w czasach, gdy Bill Gates jeszcze nawet nie myślał o internecie"

Patentowanie oprogramowania

Gazeta Wyborcza: "Dyrektywa 2002/0047 COM jest od dłuższego czasu przedmiotem dyskusji w Parlamencie Europejskim i krajach członkowskich. We wrześniu 2003 r. wprowadzono do niej ok. 40 poprawek. Dzięki nim w krajach UE będzie można patentować algorytmy komputerowe. Ale dyrektywa nie została jeszcze przyjęta przez państwa członkowskie".

Patentowanie oprogramowania

W porządku obrad dzisiejszego posedzenia Sejmu RP jest punkt "Pytania w sprawach bieżących". W ramach tego punktu przewodniczący klubu parlamentarnego Unii Pracy Andrzej Aumiller miał zadać Ministrowi Nauki i Informatyzacji zapytanie o stanowisko polskiego rządu w sprawach prac nad dyrektywą.

Zgłaszanie patentów

Rzeczpospolita pisze o międzynarodowej konferencji, która 23 - 24 listopada odbędzie się w Salzburgu. Zgłaszanie patentów przez Internet zapewnia szybszą ochronę, z czego firmy korzystają coraz częściej. Co daje europejski system elektroniczny Epoline i jakie są jego nowe możliwości?

Patenty na soft

7thGuard: "Okazuje się, że głosowania w parlamencie holenderskim i niemieckim sprzeciwiające się wprowadzeniu patentów na oprogramowanie, jak również majowe rozstrzygnięcie Rady Unii Europejskiej w tej sprawie, przestały mieć decydujące znaczenie. O wszystkim zadecyduje Polska".

Patenty na oprogramowanie

Zakończyło się właśnie posiedzenie prezydium Parlamentu Europejskiego. Zdecydowano, iż w dniu 16 listopada odbędzie się parlamentarna debata poświęcona problematyce patentowalności tak zwanych wynalazków realizowanych przy pomocy komputera.