Senat zmienił regulamin: publiczne wysłuchanie i transmisje online

20 czerwca 2013 roku Senat RP podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu. Poza kilkoma różnymi zmianami wprowadzono m.in. całkiem nowy przepis dotyczący udostępniania informacji o działalności Senatu i jego organów. Teraz, podobnie jak wcześniej, odbywa się to zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej, ale do katalogu form udostępniania informacji dodano "zapewnienie transmisji z posiedzeń Senatu na senackiej stronie internetowej". No i ta uchwała również wprowadza przepis, zgodnie z którym "Komisje mogą podjąć uchwałę o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego dotyczącego projektu ustawy, wskazując w szczególności dzień i godzinę jego przeprowadzenia". Rozumiem, że teraz z tej instytucji skorzystamy przy projekcie ustawy o petycjach.

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (PDF) dostępna jest na senackiej stronie. Zgodnie z tym, co pisałem w tekście Ostatnie debaty na temat partycypacji w procesie stanowienia prawa - czekamy teraz na to, że pierwszym projektem ustawy, który przejdzie przez instytucję "publicznego wysłuchania" w Senacie będzie senacki projekt ustawy o petycjach (PDF). W ten sposób popychamy trochę w Polsce rozwój przepisów pozwalających na społeczną partycypację nie tylko w procesie stanowienia prawa.

Odnotuję jeszcze jedną zmianę regulaminu Senatu, a to m.in. dlatego, że niedawno przywoływałem zmieniony właśnie przepis w tekście Taka obserwacja dotycząca obowiązywania ciasteczkowego prawa w aktywności informacyjnej Parlamentu. Otóż dotychczasowa treść art. 37 ust. 2 Regulaminu Senatu, czyli:

2. Udostępnianie dokumentów i innych informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, odbywa się poprzez zamieszczenie ich w sieci teleinformatycznej. Informacje niezamieszczone w sieci teleinformatycznej udostępniane są na wniosek.

...została zastąpiona brzmieniem:

2. Udostępnianie dokumentów i innych informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, odbywa się poprzez zamieszczenie ich na senackiej stronie internetowej. Informacje niezamieszczone na stronie internetowej udostępniane są na wniosek.

Senat zatem zrezygnował z nomenklatury "sieci teleinformatycznej" na rzecz "senackiej strony internetowej". Stało się to ku mojemu smutkowi oczywiście, gdyż wielokrotnie wyrażałem pogląd, zgodnie z którym w systemie prawnym tego "internetu" w ogólności, a "strony internetowej" w szczególności, być nie powinno. Nie mam pojęcia, czemu Senat zdecydował się na zmianę tego przepisu. Byłbym szczęśliwy, gdyby Senat zdecydował się na zamieszczanie informacji publicznej "w Biuletynie Informacji Publicznej", ale jednak tym razem się nie udało.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>