Okrągły Stół dotyczący Dostępu do Informacji Publicznej - prośba o przykłady dobrych praktyk

Zostałem zaproszony do udziału w Okrągłym Stole dotyczącym Dostępu do Informacji Publicznej, który organizowany jest przez ministra Michała Boniego w poniedziałek, 14 maja, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Czytelnicy mogą pewnie zauważyć, że od kilku dni tematyka dostępu do informacji publicznej gości w tym serwisie bardziej intensywnie. A to nie wszystkie jeszcze opracowania, które zamierzam opublikować tu przed nadchodzącym poniedziałkiem. Liczę przy tym, że chociaż "Okrągły stół" ma mieć charakter "nieformalny", to jednak spotkanie będzie transmitowane w Sieci, a przynajmniej dostępne będzie potem nagranie wideo z jego przebiegu. Wszak dyskusja ma dotyczyć informacji publicznej.

W czasie spotkania "Okrągłego stołu" minister Boni chce usłyszeć od uczestników spotkania opinie na temat tego, co działa dobrze w obecnym systemie dostępu do informacji publicznej, a co wymaga usprawnienia.

Notatki na temat informacji publicznej gromadzę w tym serwisie w kilku działach, głównie w dziale BIP, ale również w dziale poświęconym dostępności i accessibility (ten ostatni gromadzi materiały dot. dostępności m.in. z perspektywy praw osób niepełnosprawnych).

Ostatnio w serwisie opublikowałem m.in.:

Przed poniedziałkiem chciałbym jeszcze opublikować materiał wstępnie podsumowujący spór przed sądami powszechnymi, w którym warszawski radny domaga się udostępnienia informacji publicznej - podmiotów z którymi warszawski Ratusz zawarł umowy zlecenia. Warto również opisać aktualny etap sporu Fundacji ePaństwo z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego. Na uwagę zasługują również postępowania karne, które toczą się w związku z zarzutami karnymi naruszenia art. 24 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Tak się składa, że w poniedziałek ma odbyć się w jednej takiej sprawie rozprawa przed sądem rejonowym...

Zobaczymy, ile z tego uda mi się opublikować przed poniedziałkiem.

Tymczasem chętnie poznałbym komentarze czytelników na temat tego, co ich zdaniem działa dobrze w obecnym systemie dostępu do informacji publicznej. Chciałbym poznać przykłady dobrych praktyk, które nie prowokują obecnie obywateli, by angażowali wymiar sprawiedliwości w proces udostępniania informacji w każdej publicznej sprawie.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

nadużycie pojęcia tajemnica przedsiębiorstwa

Cześć VaGla
Z mojej praktyki (zamówienia publiczne na produkty informatyczne) nagminna staje się praktyka nadużywania wyłączania jawności dokumentów przetargowych z powodu tajemnicy przedsiębiorstwa. Na wnioski o udostępnienie umów i informacji o wartości kontraktów z ubiegłych lat, otrzymuję informację że jest to tajemnica przedsiębiorstwa. Chociaż pzp wyraźnie niedopuszcza utajniania informacji jawnych. Zamawiający nie wyryfikują, czy informacje które wykonawcy chcą utajnić rzeczywiście stanowią informacją publiczną w rozumieniu uznk. Zgodnie z orzecznictwem KIO i uchwałą SN taki obowiązek mają.

J.U.S.T. Journeying Unit Skilled in Troubleshooting

miałem przypadek kiedy

miałem przypadek kiedy firma utajniła nazwę podmiotu z którego pochodziła referencja i treść tej referencji

po wnikliwym śledztwie prywatnym okazało się, że referencja pochodzi od podmiotu z mocy ustawy zobowiązanego do stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Jeszce trochę czasu (niestety liczonego w latach) i uzyskałem wyrok orzekający, że tajemnicy przedsiębiorstwa tam nie ma

tylko niestety upłynęło ponad trzy lata od przetargu, sprawa się przedawniła i nieuczciwemu przedsiębiorcy można tylko .....

A skarżysz takie zachowania

A skarżysz takie zachowania do WSA? Czy też po otrzymaniu odmowy udostepnienie informacji dajesz sobie spokój?

To mógł byś jeszcze

SpeX's picture

To mógł byś jeszcze podciągnąć temat dostępności informacji o świadczeniach publicznych, czyli o rozkładach PKS, MPK, PKP itp które w ramach "misji" społecznej świadczą usługi zamawiane przez kraj/urząd wojewódźki/gminę, a tych rozkładów nie da się łatwo przetwarzać - patrz sprawa Transportoida.

Komunikacja w Krakowie to i tak łatwa sprawa, spróbuj sobie sparsować rozkład PKP :/

Trudno znaleźć dobre

Trudno znaleźć dobre praktyki, złych jest niestety znacznie więcej.

14 maja już dawno minął i

14 maja już dawno minął i nie widać żadnej informacji jak tam było na tym spotkaniu.

Jest krótka relacja w PAP

VaGla's picture

Jest krótka relacja w PAP: MAC: pierwsza debata konsultacyjna o dostępie do informacji publicznej.

Jak się pozbieram ze sprawami, to napiszę kilka dodatkowych słów.

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>