Konferencja naukowa UKSW: Cloud computing - przetrwanie w chmurze

2012-05-29 09:30
2012-05-29 17:00
Etc/GMT+2

Na prośbę organizatorów pragnę Państwa zaprosić do udziału w bezpłatnej konferencji organizowanej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne, a poświęconej cloud computingowi (wykorzystywaniu i problemom prawnym związanym z wykorzystaniem chmury obliczeniowej). Udział w konferencji jest bezpłatny, chociaż organizatorzy proszą o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Aktualny program konferencji dostępny jest na stronach UKSW. Tam również można znaleźć formularz zgłoszeniowy.

Poniżej zaś prezentuję problematyki, które będą poruszane na poszczególnych sesjach konferencyjnych:

Sesja 1. Fenomen chmury
Rozwój przetwarzania w chmurze przejawia się tym, że coraz powszechniej korzystamy z urządzeń małych i prostych w użyciu, otwierających dostęp do coraz liczniejszych sieciowych usług dostarczonych przez zewnętrzne organizacje. Ukazanie istoty i rozwoju chmur, ich struktury, modeli technicznych, rodzajów (prywatne, publiczne, hybrydowe) i zasięgu (krajowy, europejski, globalny) jest celem panelu.

Sesja 2. Władza w chmurach - Publicznoprawne aspekty korzystania z chmury
Władze publiczne stają obecnie przed nowymi wyzwaniami związanymi z zapewnianiem bezpieczeństwa w chmurach, racjonalnym wykorzystaniem chmur w działalności parlamentu, administracji rządowej i samorządowej oraz w wymiarze sprawiedliwości. Rozpoznanie wpływu przetwarzania w chmurach na zdolność państwa do realizacji jego funkcji (zamówienia publiczne, własne chmury, integracja serwisów rządowych, udostępnianie informacji publicznej w chmurach, zabezpieczenia informacji niejawnych) a także wpływu umieszczania e-usług publicznych w chmurze na prawa i wolności obywatelskie jest celem panelu.

Sesja 3. Człowiek w Chmurach - Społeczne aspekty korzystania z chmury
Przetwarzanie danych w chmurze ułatwia zaspokajanie rozmaitych potrzeb. Jednak wzbudza kontrowersje, w szczególności w kontekście ochrony danych osobowych. Celem panelu jest omówienie najważniejszych, z punktu widzenia prawnego, ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych w chmurze i sposobów ich przezwyciężania (w tym szanse i zagrożenia dla wykorzystania chmur w relacjach obywatel-państwo).

Sesja 4. Biznes w chmurach - Ekonomiczne aspekty chmury
Aspekty ekonomiczne są istotnym czynnikiem branym pod uwagę przy podejmowaniu decyzji przetwarzania danych w chmurze. Staje się ono coraz bardziej efektywne i wypiera tradycyjne sposoby przetwarzania, ale wiąże się także ze zmianami ocenianymi negatywnie. Celem panelu jest prezentacja różnych punktów widzenia na tę technologię oraz modeli biznesowych, prawnych uwarunkowań oraz konkurencji. Dyskutowana też będzie technologia chmury jako środka budowania lub nadużywania pozycji dominującej.

Sesja 5. Perspektywy rozwoju chmur i ich wielopoziomowej regulacji
Analizy wymaga przyszłość cloud computingu, tak w skali lokalnej (m.in. przyszłość chmur w biznesie i w administracji publicznej) jak i szerszej (np. prace nad chmurą europejską oraz chmurami krajowymi, rozwój chmur zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki). Celem panelu jest omówienie kierunków dalszego rozwoju analizowanej technologii i kształtowania modelu wielopoziomowej regulacji przetwarzania w chmurze.

Konferencja odbędzie się w Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych UKSW, Auditorium Maximum, Aula Roberta Schumana, Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

nowy temat

CHMURA JAKO ZAGROŻENIE DLA POLSKIEJ KULTURY URZĘDNICZEJ

Chmura, a gdzie słońce?

Witam.

Niedawno miałem przyjemność brać udział w spotkaniu na którym poruszono także problematykę "cloud computingu". Wszystko było różowo do momentu gdy padło pytanie o dane zawarte w chmurze czyli w przestrzeni obsługiwanej przez serwer wyłączony ze względu na łamanie praw autorskich przez inną chmurę, która na nim akurat funkcjonuje. Z dyskusji i opinii jakie tam padły wynika, że chmury są użyteczne, ale w przestrzeni serwisowanej przez serwery dedykowane określonej grupie użytkowników. Łączenie usługi chmury w przestrzeni serwerów dla celów biznesowych i potencjalnego użytkownika, który ma mgliste pojęcie o prawach autorskich, może spowodować wyłączenie serwera na polecenie aparatu porządkowego, do czasu zlokalizowania przestrzeni będącej chmurą naruszającą obowiązujące prawo.
Ja wiem, że chmury to piękne zjawisko, zwłaszcza w wirtualnym świecie. problem jednak w tym, że gdzieś te wirtualne chmury, zostają osadzone w realnym technicznym środowisku.

Z innej strony patrząc, to połączenia VPN klient-serwer, są efektywniejsze dla urzędów czy firm niż zjawiskowe chmury. Bezpieczeństwo informacji, hermetyczność grupy użytkowników, własne centra danych biznesowych, niezależność od produktów komercyjnych firm. Ale to inna strona medalu. Chmura jest czyjąś własnością, tak jak serwer z plikami danych. To w przypadku chmur powstaje pytanie. Gdzie są te dane? Na jednym bloku serwerów? A może redundantnie są powielane w wielu punktach świata? Podobnie jak to wygląda dla informacji w serwerach DNS.

Ale każdy ma prawo dysponować swoimi informacjami w jaki sposób zechce. Ponadto, może ponosić dowolne koszty związane z transferem danych w internecie. Może wydawać pieniądze na zakup infrastruktury oraz terminali, które sprostają wymaganiom czasowym transferu rozległej aplikacji z przestrzeni sieciowej do użytkownika.
Aby było ciekawiej, to filozofia chmur jest synonimem MainFrame-u. Dokładnie tak, jeden serwer i same terminale na zakończeniu sieci lokalnej. Zmienia się tylko odległość pomiędzy zbiornikiem danych i terminalami. Ktoś kto pamięta czasy Odry-1305, doskonale zrozumie analogię.

Ryzyko korzystania z chmur jest największe w obszarze awarii łączy internetowych! Nie ma internetu, to nie ma pracy, bo chmura niedostępna! Lokalna sieć jest niezależna od warunków na zewnątrz firmy. Dostęp do pism i danych jest nawet w sytuacji gdy przyłącze zostanie fizycznie zerwane przez koparkę w przypadku prac ziemnych.
Owszem, są jeszcze łącza bezprzewodowe, ale wtedy dochodzi limitowanie transferu. Co w przypadku przekroczenie limitu? Urząd ma płacić dodatkowe koszty, bo chmura jest takim super rozwiązaniem? Pomijam fakt, że internet mobilny też nie jest darmo! A przecież wszyscy narzekają, że urzędy marnotrawią publiczne pieniądze w sposób wręcz niekontrolowany. A kto nakłania urzędy do takiego marnotrawstwa? Marketing i slogan, "że kto się zatrzymał w miejscu, ten się cofa"! A jest dużo lepsze przysłowie: "Lepsze jest wrogiem dobrego". A póki co to nawet tego dobrego nie mamy.

O takich przypadkach dywagowano na spotkaniu, na którym byłem.
Trudno nie przyznać racji praktykom, zajmującym się na co dzień problemami typu "komputer mi się zawiesił", czy "internet nie działa". Wszyscy tam doskonale rozumieli modę na Tablety i inne gadżety, ale z tego co ogólnie wiadomo, to skoro można filmy oglądać w chmurach, to dlaczego znaczna większość ściąga na lokalny komputer? Jakieś ograniczenia łączy? A przecież film, to taki sam zbiór bitów jak pismo czy baza danych. Różnice mogą być jedynie w wielkości czyli rozmiarze do transferu.

Pozdrawiam

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>