Apel SLLGO o publiczne wysłuchanie w sprawie noweli ustawy o dostępie do informacji publicznej

26 lipca 2011 roku o godzinie 12.30 odbędzie się w Sejmie pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych (por. Rząd przyjął projekt ustawy mającej być podstawą re-use w Polsce). Z tej okazji Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich apeluje do posłanek i posłów o zgłoszenie wniosku o wysłuchanie publiczne dotyczące tej nowelizacji.

Zgodnie z art. 70a Regulaminu Sejmu RP - uchwała w sprawie przeprowadzenia wysłuchania publicznego podejmowana jest przez komisję, do której projekt został skierowany do rozpatrzenia, uchwała taka podejmowana jest na pisemny wniosek złożony komisji przez posła i może zostać podjęta po zakończeniu pierwszego czytania projektu, a przed rozpoczęciem jego szczegółowego rozpatrywania.

Apel SLLGO można znaleźć na stronach Stowarzyszenia: Apelujmy do posłanek i posłów o złożenie wniosku o wysłuchanie publiczne! Można tam przeczytać m.in.:

Zmiany w ustawie o dostępie do informacji publicznej powinny obejmować jedynie przepisy dotyczące ponownego wykorzystywania informacji publicznej zgodnie z wymogami prawa Unii Europejskiej. Tak przewidywały założenia do nowelizacji ustawy. Tymczasem na etapie prac rządowych pojawiły się rozwiązania wykraczające poza ten zakres. Również nie wszystkie przepisy dostosowujące ustawę do wymogów prawa wspólnotowego są idealne. Poprośmy posłanki i posłów o możliwość zabrania głosu w tej sprawie i przedstawienia im innych punktów widzenia.

Na stronach Sejmu znajduje się odpowiedni zasób poświęcony Rządowemu projektowi ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Druk 4434). Jak pisałem w tekście Pierwsze podejście do API Sejmometru - co potraficie z tego zrobić?: losy projektu ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej i niektórych innych ustaw można śledzić również w Sejmometrze.

Materiały na temat nowelizacji gromadzę w dziale re-use niniejszego serwisu (tam m.in. Niczym kręgi na tafli jeziora - fala projektowanych ograniczeń w dostępie do informacji publicznej..., O równych i równiejszych oraz o opłatach, które niektórzy winszują sobie za informacje (publiczne) oraz Premier: Coś, co powstaje za pieniądze publiczne, jest własnością publiczną).

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

wysłuchania nie będzie

Jak można przeczytać na stronach pomysłodawców, wnioski o przeprowadzenie wysłuchania publicznego został złożony przez posłów PiS oraz SLD, jednak upadły podczas głosowania.

honej
--
http://7thguard.net

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>