Ustawa o planowaniu i gwarantowaniu bezpieczeństwa wewnętrznego (LOPPSI 2)

Puzzle UE i flaga FrancjiTrwało to pewien czas, ale wreszcie Francja przyjęła LOPPSI, czyli loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure - ustawę o planowaniu i gwarantowaniu bezpieczeństwa wewnętrznego (por. Francja pracuje nad filtrowaniem Sieci i policyjnymi trojanami (czy istnieje międzynarodówka legislatorów?)). To znaczy: nie tyle Francja przyjęła, co tamtejszy Senat. I nie LOPPSI, a LOPPSI 2. W każdym razie przyjął. 8-ego lutego przyjął. Można powiedzieć, że we Francji mają prawo pozwalające na blokowanie stron (treści) pornograficznych z udziałem dzieci. Nie udało się to w Niemczech (por. Niemcy: jak z twarzą zrezygnować z uchwalonego tam prawa dot. blokowania stron?), ale we Francji się udało. To znaczy...

Wszyscy piszą o blokowaniu treści pornograficznych z udziałem dzieci (i tego dotyczy jeden z artykułów ustawy), chociaż gdyby przeczytać uzasadnienie projektu, to znaleźć tam można również wzmiankę o "les usages illicites d’internet, comme la radicalisation religieuse ou la pédopornographie", a więc o "nielegalnym korzystaniu z internetu" takim, jak - o ile dobrze tłumaczę - "radykalizm religijny" (ekstremizm religijny?) i pornografia z udziałem dzieci. To ma być przedmiotem "specjalnych środków"...

Sama ustawa dotyczy wielu spraw: przewiduje np. tworzenie specjalnych Rad (conseil) zajmujących się prawami i obowiązkami w rodzinie, przewiduje też możliwość udziału straży miejskiej w trakcie legitymowania oraz przeszukania (są tam pewne ograniczenia, ale jednak), przewiduje również pewne zmiany w prawie o ruchu drogowym (w zakresie specjalnych punktów karnych, w zakresie możliwości stosowania CCTV i inne). Jest tam cały szereg różnych regulacji, ale najistotniejsze - z perspektywy tego serwisu - jest oczywiście to, że ustawa nakłada na spółki tworzące infrastrukturę Sieci (hosting) obowiązek blokowania zdjęć z pornografią dziecięcą w przypadku interwencji służb wewnętrznych (l'Intérieur). Pojawiają się też przepisy dotyczące zapobieganiu phishingowi ("kradzieży" tożsamości).

O przyjęciu ustawy można przeczytać w szeregu francuskojęzycznych źródeł: La Loppsi 2 est adoptée par le Parlement, Loppsi 2: le paquet sécuritaire de Sarkozy adopté par le Parlement (za AFP), La LOPPSI 2 est votée : blocage, prohibition de la revente de billet..., i tak dalej.

Zainteresowanych odsyłam również do hasła w Wikipedii: Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Sporo materiałów źródłowych (poszczególne wersje projektu ustawy) można też znaleźć na stronie loppsi.fr.

Można też sięgnąć do projektu z 2009 roku, który trafił do Zgromadzenia Narodowego, chociaż ten projekt był następnie kilkakrotnie zmieniany w trakcie procesu legislacyjnego (we Francji mają całkiem skomplikowany system legislacyjny; w procesie tworzenia prawa brał udział tamtejszy Senat oraz Zgromadzenie Narodowe), aby wreszcie przyjąć postać ostateczną: Texte définitif.

Przyjęta właśnie ustawa ma charakter zmieniający inne ustawy. Tym trudniej analizować zmieniane przepisy. Nie przebrnąłem jeszcze przez cały tekst. Wiem już jednak, że "blokowanie" znajduje się w artykule 4 przyjętego projektu ustawy:

(...)
Article 4

I. – L’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa du 7 du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l’article 227-23 du code pénal le justifient, l’autorité administrative notifie aux personnes mentionnées au 1 du présent I les adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant aux dispositions de cet article, auxquelles ces personnes doivent empêcher l’accès sans délai.

« Un décret fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent, notamment celles selon lesquelles sont compensés, s’il y a lieu, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des opérateurs. » ;

2° Au dernier alinéa du même 7 et au premier alinéa du 1 du VI, les mots : « et cinquième » sont remplacés par les mots : « , cinquième et septième ».

II. – Le I entre en vigueur six mois à compter de la publication du décret prévu au sixième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et, au plus tard, à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi.
(...)

Wniosek z tego taki, że o blokowaniu dostępu będzie decydował organ administracyjny, ma to zrobić na podstawie specjalnie wydanego w tym celu rozporządzenia (dekretu), a przedsiębiorstwom będzie przysługiwała rekompensata poniesionych dodatkowych kosztów, które związane są z działaniem tego prawa.

Tego w projekcie nie da się znaleźć, ale korzystając z okazji odnotuję sobie słówka: funkcjonujący w "potocznym języku" dostawcy usług internetowych (ang. Internet Service Providers, a więc ISP) to po francusku Fournisseur d'accès à Internet, czyli FAI. W ustawie to brzmi: "services de communication au public".

Wracając do ustawy - polecam również część zatytułowaną De la captation des données informatiques (swoją drogą pomyślano nawet o tym, by ustawowo przewidzieć obowiązek tłumaczenia na język francuski informacji zapisanych w innych językach).

Ilustracją do tej notatki jest grafika ze strony francuskiego Senatu, która oryginalnie ilustruje tekst Droit de l'Union européenne. Myślę, że to materiał urzędowy w rozumieniu polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

dodatkowe koszty przedsiębiorcy?

"przedsiębiorstwom będzie przysługiwała rekompensata poniesionych dodatkowych kosztów, które związane są z działaniem tego prawa."

Przedsiębiorstwom to znaczy ISP za utrzymanie infrastruktury służącej do blokowania i czynności z tym związane, czy może chodzi o podmioty prawa do których należy zablokowana strona (odszkodowanie)? To drugie oczywiście w wypadku gdy treści nie pochodziły od niej.
sam nie rozszyfruję, nie znam Francuskiego.
tnx

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>