Koordynacja działań prawnych Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

Logo IAB PolskaObsługa programów pomagających w tworzeniu grafiki trójwymiarowej może być przydatnym narzędziem do ćwiczeń zwiększających przestrzenną percepcję. Mówi się, że "medal ma dwie strony". Może mieć ich jednak więcej. Jeśli umieścić model medalu na wirtualnej scenie 3D, to potem taki model da się przybliżać i oddalać. Można też obracać sceną i próbować dostrzec takie elementy, których nie było widać przy innym punkcie widzenia. Ustawienie kamery i świateł, dobór ich parametrów, a także dobór parametrów "atmosfery" (np. w zakresie wędrówki światła) wywierają wpływ na ostateczny "render" obrazka. Programy do renderowania są różne. Jedne mniej dokładne, inne dające większe złudzenie realności. Gotowy obrazek może być zjawiskiem estetycznym, może mieć również wartość użytkową. Może być, na przykład, rodzajem mapy.

W wirtualnym świecie model medalu nie jest realnym medalem. Jeśli próbować tę analogię przenieść na życie społeczne, to może system prawny, konkretne przepisy, stanowią właśnie model. Prawodawca, niczym grafik 3D, kreśli w trójwymiarowej przestrzeni linie, nadaje utworzonym przez nie płaszczyznom fakturę, przenikalność, zdolność odbijania promieni. Na scenie społecznej różne podmioty (często niezależnie od siebie) ustawiają potem światła, inne zaś ustawiają kamery. Ustawienie świateł i kamer wpływa na to, co widać na obrazku. Jeśli zmienia się jedynie ustawienie kamer i światła zaprojektowany przez kogoś jeszcze innego, umieszczony na scenie model nie zmienia się. Wygląda tylko inaczej, jest inaczej interpretowany z danego punktu widzenia. Ale sam model również może ulegać zmianom. Jeśli projektodawca zdecyduje się zmienić kształt, albo zdolność przepuszczania promieni przez obiekt, to może - przy danym ustawieniu świateł lub kamer - przesłonić lub wyodrębnić inne elementy postawione na scenie.

Aby proces interpretacji wirtualnej sceny był bardziej zbliżony do zaprojektowanego, trzeba uwzględniać w nim również takie elementy, których nie widać w oku ustawionej w określonym położeniu kamery. Trzeba też wiedzieć, że przy zmianie natężenia światła, albo przy lekkim lub znaczącym przesunięciu lampy, pewne elementy modelu nagle się pojawią. Trzeba wiedzieć, skąd się biorą cienie, chociaż w kadrze nie widać elementu, który może je rzucać. Trzeba również pamiętać, że kamera może zmienić położenie.

Obraz modelu może być przydatny w procesie podejmowania decyzji w świecie "realnym". Jeśli tak może wyglądać medal, to jak powinien wyglądać futerał, w którym będzie się go przechowywać, jak zaprojektować proces technologiczny, w którym da się wykonać taki właśnie medal w rzeczywistości? Medal, który zaprojektowali jedni, oświetlają i przedstawiają w swoich interpretacjach inni. Znając dokładniejszy "kształt" modelu można również negocjować z projektantem: jeśli zmodyfikujemy tutaj i tutaj, to obraz z innych kamer również będzie dawał satysfakcję ich operatorom (może to oni właśnie będą zainteresowani zarówno medalem, jak i futerałem projektowanym na innej scenie?). Dlatego warto wiedzieć, jak obraz wygląda w innych kamerach. Sam model, niezależnie od oświetlenia i ustawienia kamer, może być bardziej lub mniej zbliżony do rzeczywistego obiektu, tak, jak przepisy prawa mogą bardziej lub mniej oddawać rzeczywiste stosunki społeczne.

Podejmując - w ramach aktywności zawodowej - współpracę ze Związkiem Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska (zob. Nowi pracownicy w IAB Polska), będę starał się zwiększać moc obliczeniową farmy serwerów, które przy zmieniających się parametrach modelu medalu, przy zmieniających się ustawieniach i położeniu kamer, przy zmianach natężenia świateł, starają się obliczać, renderować obrazy. Nie będę zmieniał kształtu modelu, ale powinienem uwzględniać również jego kształt poza kadrem. Nie będę ustawiał kamer ani świateł, ale powinienem wiedzieć, jak ich różne ustawienia wpływają na obrazy. Obrazy medalu, który ma więcej niż dwie strony. Te obrazy potem operatorzy kamery będą mogli wykorzystać przy podejmowaniu decyzji odnośnie projektowania modeli na innych scenach. Może też zechcą negocjować z projektantem obiektu, oświetleniowcami, lub operatorami innych kamer, przyglądającymi się temu, co widać na wspólnej scenie.

Przeczytaj również:

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>