Społeczna e-partycypacja oraz dobra legislacja

adapter - przejściówkaW ramach utrzymywania przejrzystości własnych działań odnotuję: zostałem zaproszony do udziału w pracach grupy roboczej pn. Obywatelskie Forum Legislacji, przyglądającej się problematyce przejrzystości w procesie stanowienia prawa, działającej w ramach Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego. Zostałem również zaproszony do udziału w pracach Forum "Aktywny Obywatel", funkcjonującego w ramach Programu Prawa i Instytucji Demokratycznych Instytutu Spraw Publicznych, a zajmującego się obecnie badaniami nad e-Demokracją i e-Partycypacją.

Forum „Aktywny Obywatel” przy ISP jest niezależnym ciałem opiniotwórczym, zajmującym się badaniem barier ograniczających frekwencję wyborczą oraz badaniem postaw obywateli wobec wyborów na poziomie lokalnym, regionalnym i parlamentarnym oraz wypracowaniem praktycznych rekomendacji na rzecz poprawy aktywności wyborczej obywateli. W pracach Forum uczestniczą osoby zaangażowane w inicjatywy dla zwiększenia partycypacji wyborców, zarówno eksperci (socjolodzy, psycholodzy, pedagodzy, politolodzy i konstytucjonaliści), jak i liderzy organizacji obywatelskich i dziennikarze. Działania Forum w 2010 roku poświęcone będą przede wszystkim badaniom nad e-Demokracją i e-Partycypacją – mechanizmami angażowania obywateli do udziału w debacie publicznej oraz podejmowania decyzji z pomocą nowoczesnych technologii informacji i komunikacji.

Z kolei Obywatelskie Forum Legislacji przy Fundacji im. Stefana Batorego to grupa robocza, w której ucierają się poglądy na temat procesu stanowienia prawa i propozycje jego naprawy. Od 2009 roku aktywność tej grupy skupia się na działaniach rzeczniczych, których celem jest wprowadzenie w życie rekomendacji zawartych w raporcie (PDF) podsumowującym trzyletnie doświadczenia z monitorowania procesu stanowienia prawa w Polsce. W pracach tej grupy biorą udział osoby uczestniczące w procesie legislacyjnym w charakterze lobbystów, ekspertów, partnerów społecznych lub obserwatorów, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowisk akademickich i naukowych, kancelarii prawniczych i firm PR.

Przeczytaj również: Działam również w trzecim sektorze, ale nie uważam się za przedstawiciela "ruchu pirackiego"

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

nie tylko strona społeczna

nie tylko strona społeczna ma zamiar brać udział w stanowieniu prawa w obszarze ITC, ale także niektóre podmioty komercyjne zamierzają być aktywne na tym polu. Co oczywiście nie powinno nikogo dziwić ;)
Warto jednak uważnie przeczytać wymagania na to stanowisko. I może zastanowić się, czy kontaktowanie się jedynie ze stroną rządową w sytuacji gdy w grze uczestniczą także inne strony, jest na pewno najlepszym rozwiązaniem. W końcu regulacje internetu dzisiaj, to nie tylko prawo, ale także kod. W pewnych sprawach interesy np. Google mogą być zbieżne z interesami strony społecznej (np. otwartość domeny publicznej, standardy), w pewnych mogą być krańcowo sprzeczne (na przykład prywatność i ochrona klienta/konsumenta).
Trzeba o tym pamiętać i nie dać się zafiksować w biegunowym modelu my/oni, bo rzeczywistość jest znacznie bardziej skomplikowana.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>