Interpelacja w sprawie rozkładu jazdy na stronach internetowych

To może być interesujące przy analizowaniu możliwości ponownego wykorzystania informacji z sektora publicznego (por. re-use): jeszcze w listopadzie 2009 roku do prezesa Rady Ministrów wpłynęła interpelacja poselska nr 13154 w sprawie braku informacji o nowym rozkładzie jazdy pociągów PKP na stronach internetowych www.pkp.pl. Odpowiedzi na interpelację udzielił w styczniu 2010 roku Juliusz Engelhardt - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Na tym przykładzie można kreślić problemy związane z wiarygodnością publikowanej informacji, problem podstawy prawnej działania serwisów internetowych i odpowiedzialności za publikowane na niej treści.

Interpelacja nr 13154 do prezesa Rady Ministrów w sprawie braku informacji o nowym rozkładzie jazdy pociągów PKP na stronach internetowych www.pkp.pl:

"Szanowny Panie Premierze! Trzynastego grudnia 2009 r. ma nastąpić zmiana rozkładu jazdy pociągów na terenie Polski. Niestety do dnia dzisiejszego potencjalny podróżny nie jest w stanie skorzystać z informacji, gdyż w internetowym rozkładzie jazdy na stronie www.pkp.pl danych takich nie zamieszczono. Jak mnie poinformowano, danych tych nie byli w stanie udzielić także pracownicy kas biletowych PKP. Informowali natomiast, że rozkład jazdy polskich pociągów aktualny po 13 grudnia jest zamieszczony na stronach internetowych kolei niemieckich (www.bahn.de). Po sprawdzeniu tej informacji okazało się, że faktycznie ze strony internetowej przewoźnika niemieckiego można się dowiedzieć, jak po 13 grudnia 2009 r. będą kursować wszystkie polskie pociągi (zał. 1).*) W zaistniałej sytuacji uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Kto obsługuje i kto jest odpowiedzialny za obsługę i aktualizację strony internetowej www.pkp.pl?

2. Dlaczego polscy pasażerowie nie mogą kupić biletów na okres świąteczny, a mogą to zrobić pasażerowie niemieccy?

3. Jak to możliwe, że w końcu listopada polski podróżny nie może dowiedzieć się ze strony internetowej PKP o rozkładzie jazdy polskich pociągów, a informacje takie może uzyskać na stronie internetowej przewoźnika niemieckiego?

Ponieważ pytania dotyczą funkcjonowania Polskich Kolei Państwowych, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy według Pana Premiera jest jeszcze potrzebne państwo, gdyż, jak należy sądzić, obowiązki w zakresie transportu kolejowego rząd polski scedował na rzecz przewoźnika niemieckiego?

Z poważaniem

Poseł Jan Szyszko

Warszawa, dnia 30 listopada 2009 r."

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację nr 13154 w sprawie braku informacji o nowym rozkładzie jazdy pociągów PKP na stronach internetowych www.pkp.pl:

"Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację posła Jana Szyszko w sprawie braku informacji o nowym rozkładzie jazdy pociągów PKP na stronach internetowych www.pkp.pl przedstawiam poniższe informacje

Strona internetowa www.pkp.pl jest stroną Polskich Kolei Państwowych SA, jednak nie zawiera bazy danych o połączeniach kolejowych. Umieszczony został tam jedynie odnośnik do właściwej strony pozwalającej na wyszukiwanie połączeń kolejowych: www.rozklad-pkp.pl. Strona ta zarządzana jest przez Telekomunikację Kolejową sp. z o.o.

Zgodnie z przedstawionymi przez Telekomunikację Kolejową sp. z o.o. wyjaśnieniami rozkład jazdy obowiązujący od 13 grudnia 2009 r. opublikowany został w dniu 2 grudnia 2009 r., czyli stosownie do wymogów określonych rozporządzeniem ministra transportu i budownictwa z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy oraz ich aktualizacji, warunków ponoszenia kosztów związanych z zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy oraz podawaniem rozkładów jazdy do publicznej wiadomości.

Z przedstawionych przez PKP InterCity SA wyjaśnień wynika, że wcześniejsze udostępnienie informacji o nowym rozkładzie jazdy mogło wprowadzać podróżnych w błąd, gdyż zmiany w rozkładzie były wprowadzane jeszcze w grudniu 2009 r. Niemniej przewoźnik rozpoczął przedsprzedaż ofert w ograniczonym zakresie już 17 listopada 2009 r. Pełny zakres oferty na okres 13-31 grudnia 2009 r. wprowadzono do systemu sprzedaży w dniu 24 listopada 2009 r. Pełne udostępnienie sprzedaży ofert obowiązujących od 1 stycznia 2010 r. nastąpiło w dniu 15 grudnia 2009 r.

Udostępnianie podróżnym rozkładu jazdy pociągów przez inne koleje przed ostateczną akceptacją oferty przez przewoźników polskich nie powinno mieć miejsca, gdyż dane te dotyczą projektu rozkładu jazdy pociągów, skutkiem czego są niepełne i często wprowadzają w błąd. W związku z powyższym spółki kolejowe zostaną zobowiązane do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie podobnych sytuacji w przyszłości, tak aby nieprawdziwe bądź niesprawdzone informacje nie docierały do podróżnych.

Podsekretarz stanu

Juliusz Engelhardt

Warszawa, dnia 6 stycznia 2010 r."

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Dokładnie to jest tak iż

SpeX's picture

Dokładnie to jest tak iż po wakacjach zarządcza kolei zgodnie z międzynarodowymi wymogami musi przekazać sąsiednim zarządom rozkład beta w celu możliwości dostosowania się do niego, lub innych zmian. Tak samo u nas PKP dostaje rozkłady od DB.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>