Ministerialny projekt formalno-prawnych podstaw wyłączenia analogowej telewizji naziemnej

Zachęcam do zapoznania się z opublikowanym w BIP Ministerstwa infrastruktury projektem ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T. Wydaje się interesujące, że w tytule ustawy zastosowano skrót, który odnosi się do angielskojęzycznej nazwy Digital Video Broadcasting — Terrestrial, a nazwa ta w istocie odnosi się do międzynarodowego, branżowego konsorcjum. Pewnie w trakcie prac legislacyjnych nazwa ta ulegnie zmianie, ale zobaczymy (wówczas pewnie określenie DVB zniknie z tytułów rozdziałów zaproponowanej ustawy). Gdyby kogoś to interesowało, to projektowana ustawa ma w pewien sposób zmodyfikować również ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych, głównie w sferze pól eksploatacji.

Jak wspomniałem - projekt został opublikowany w BIP Ministerstwa Infrastruktury. Wedle danych tej strony - publikacja nastąpiła 11 stycznia. W udostępnionym pliku PDF znajduje się zarówno sam projekt, jego uzasadnienie oraz OSR. Całość ma 39 stron. Na temat konsorcjum DVB oraz na temat DVB-T mozna sobie poczytać w Wikipedii (jak ktoś lubi akurat to źródło). Można również sięgnąć do komentarzy w tym serwisie, np. do Strategia i program działania Rządu w zakresie wprowadzania naziemnej telewizji cyfrowej, albo Jeszcze kontekst "przejścia na cyfrę" (ten ostatni pod tekstem Umedialnienie problemu nieneutralnej i płatnej telewizji publicznej).

Zgodnie z artykułem 1 projektu ustawa określa:

1) termin zaprzestania wykorzystywania częstotliwości w służbie radiodyfuzyjnej w celu wyłączenia sygnału telewizyjnego umożliwiającego rozpowszechnianie lub rozprowadzanie programu w sposób analogowy drogą rozsiewczą naziemną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej „terytorium RP”;

2) tryb wyboru operatora sieci nadawczej w celu świadczenia operatorowi multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T usługi cyfrowej transmisji i dosyłu programów telewizyjnych;

3) obowiązki operatora multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T;

4) obowiązki nadawców programów telewizyjnych w zakresie kampanii informacyjnej o naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T.

Poza tym projekt jest wariantowy (np. są dwa warianty art 8, który dotyczy tego, co i komu może powierzyć "Operator multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T").

Kolejne rozdziały tego projektu zatytułowano: Rozdział 1 Przepisy ogólne, Rozdział 2 Operator multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T, Rozdział 3 Kampania informacyjna o naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T, Rozdział 4 Sprzedaż odbiorników telewizyjnych po dniu 1 kwietnia 2010 r., Rozdział 5 Kary pieniężne, Rozdział 6 Zmiany w przepisach obowiązujących (tu m.in. w ustawie Prawo telekomunikacyjne, ale też - uwaga - w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych), Rozdział 7 Przepis przejściowy i końcowy.

Odnośnie tytułu ustawy w uzasadnieniu można przeczytać:

Tytuł „ustawa o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T” ma na celu zwięzłe określenia przedmiotu ustawy. Użyte w tytule pojecie „naziemna telewizja cyfrowa DVB-T” występuje w ustawie Prawo telekomunikacyjne, niemniej brak jest prawnych uregulowań, które pozwalałyby na unormowanie stanu faktycznego związanego z wdrażaniem naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T.

Zachęcam do lektury całego uzasadnienia. Ustawa jest również istotna dlatego, że dzięki telewizji cyfrowej teoretycznie będą możliwe różne "dodatkowe" usługi, które - gdyby zostały zaprojektowane - wspierałyby osoby niepełnosprawne (w tym niewidome, niesłyszące) w dostępie do mediów. Chodzi np. o audiodeskrypcję, stosowanie napisów ścieżki dialogowej, itp. (por. Accessibility a publiczne materiały audiowizualne). Gdyby zostały zaprojektowane oczywiście.

PS
Warto również odesłać czytelników do opublikowanego w zeszłym roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokumentu pt. Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (w związku z implementacją Dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych)...

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

TV cyfrowa, a osoby niepełnosprawne

Każdy serwis DVB może zawierać kilka strumieni: video, audio, napisów itd.
W standardzie DVB są już nadawane wszystkie programy, także przez TVP.
Nie spotkałem się jeszcze z napisami (osobnymi, a nie nałożonymi na obraz), ani z osobną ścieżką audio dla niewidomych.

Nie ma obowiązku, nie ma napisów

VaGla's picture

Nie ma obowiązku, nie ma napisów. Wydaje się to dość logiczne, zważywszy, że przygotowanie w ten sposób całego programu musi wiązać się z kosztem. Wydaje się przy tym, że takie podmioty, jak telewizja publiczna, mają pewną specjalną pozycję, która może stanowić uzasadnienie do wprowadzania zobowiązań do zapewnienia równego dostępu dla wszystkich obywateli, również tych, którzy obarczeni są niepełnosprawnością.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

DVB to przede wszystkim standard

„Digital Video Broadcasting (DVB) is a suite of internationally accepted open standards for digital television.”

A więc DVB to przede wszystkim otwarty standard. Dopiero potem konsorcjum które go opracowuje. Ja tam wolę, żeby w regulacjach zostało odniesienie do standardu niż jakbyśmy to mieli zrobić „po swojemu” (zdaje się że teraz np. każdy dostawca „elektronicznego podpisu” implementuje go inaczej).

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>