Konsultacje po ogłoszeniu, że potrzebujemy silnego rynku treści w Europie

Komisja widzi potrzebę stworzenia silniejszego rynku prokonsumenckiego dla sprzedaży muzyki, filmów i gier online. Tak. W związku z tym proponuje zestandaryzować licencjonowanie treści internetowych (co może być niebezpieczne), ale także mówi się o rozwoju DRM. Ma pojawić się forum wymiany poglądów pt. "Content Online Platform", a to dlatego, że właśnie ogłoszono publiczne konsultacje w sprawie przyszłych rekomendacji unijnych...

O sprawie można poczytać w notatce opublikowanej w Portalu Unii Europejskiej: Commission sees need for a stronger more consumer-friendly Single Market for Online Music, Films and Games in Europe (IP/08/5, Brussels, 3 January 2008). Niestety nie ma wersji polskiej... Omówienie też w serwisie Ars Technica: EU: one license, DRM scheme to rule them all.

Cel jest światły - stworzenie wspólnego, europejskiego rynku internetowych treści. Chociaż producenci rozwiązań technicznych nie chcą specjalnie angażować się w projekty interoperacyjne, wielu kontestuje dozwolony użytek (możliwość dokonywania prywatnych kopii), to jednak komisarz Viviane Reding ogłosiła:

Europe's content sector is suffering under its regulatory fragmentation, under its lack of clear, consumer-friendly rules for accessing copyright-protected online content, and serious disagreements between stakeholders about fundamental issues such as levies and private copying. We have to make a choice in Europe: Do we want to have a strong music, film and games industry? Then we should give industry legal certainty, content creators a fair remuneration and consumers broad access to a rich diversity of content online. I will work on these issues with my colleagues in the Commission and propose a Recommendation by mid-2008 on new ways for achieving a single market for online content. I ask in particular Europe's consumer associations to take a very active part in this debate. Because for online content, the demand and preferences of 500 million potential consumers are the strongest arguments for achieving new solutions at EU level

Czy faktycznie potrzebujemy silniejszej branży muzycznej i filmowej w Unii Europejskiej? Oto jest pytanie. Z powyższego cytatu wynika, że Komisja uważa, że potrzebujemy. Wobec powyższego ma zamiar zaproponować niebawem pewne rozwiązania. W tym celu powstanie też wspomniane forum wymiany doświadczeń i stanowisk. Jak czytam w komunikacie na stronach europejskich - konsumenci mają mieć tam również silną reprezentacje.

Jeszcze niedawno pisałem Prawica? Lewica? Nie ma sporu, bo nie ma programów!, ale atmosfera wokół społeczeństwa informacyjnego się zagęszcza (wystarczy sięgnąć do notatek w dziale prawo autorskie). Wiele z tematów, których nijak nie można znaleźć w programach politycznych uczestniczących w życiu publicznym partii, coraz silniej dobija się do zatrzaśniętych bram powszechnej, publicznej debaty. Być może dlatego, że technologie stają się coraz bardziej powszechnie stosowane i problem stron internetowych czy używania komputerów w innych celach nie dotyczy już wąskiej grupki zapaleńców, a coraz szerszej masy średnio i słabozaawansowanych technologicznie obywateli. Na razie Komisja przyjęła dokument Communication on "Creative Content Online in Europe's Single Market" (PDF, wersja angielska, nie ma polskiej wersji) (por. również Commission adopts strategy for "Creative Content Online"). Wymienia się tu cztery główne zagadnienia do rozwiązania:

  • dostępność nowych, twórczych treści (Availability of creative content) - zaczynam się zastanawiać, czy nagle nie pojawi się podział na utwory i "prawdziwe" utwory (albo: "wartościowe" utwory).
  • transgraniczny model licencjonowania treści (Multi-territory licensing for creative content) - tu głównie chodzi o różnice poszczególnych systemów prawa; w wielu przypadkach problem dotyczy też licencji wolnych, o czym w notatce UE nie wspomniano, wspomniano za to o trudnościach w zarabianiu pieniędzy...
  • problem interoperacyjności narzędzi DRM (Interoperability and transparency of Digital Rights Management systems (DRMs)) - nie raz o tym pisałem w serwisie - sprawa nabrzmiała bardzo i doprowadziła do fali niepokojów z udziałem rzeczników praw konsumentów w poszczególnych krajach Unii (por. DRM, niekompatybilność i konsumenci - wzbiera fala protestu)
  • Kodeks dobrych praktyk w zakresie udostępniania i pobierania plików (Legal offers and piracy) - tu niepokojąco napisano o "nieautoryzowanym wgrywaniu i pobieraniu" ("including the unauthorised up- and downloading of copyrighted content"), w każdym razie Komisja chce, by powstał kodeks dobrych praktyk (codes of conduct), którym związani byliby dostawcy infrastruktury, dysponenci praw oraz konsumenci... Jestem sceptycznie nastawiony do takich sytuacji, w których "kodeksy dobrych praktyk" miałyby zastępować powszechnie obowiązujące prawo. Taki kodeks to jakby "mniejsze zło" - nie trzeba go przyjąć w procedurze demokratycznej, niby ktoś może mieć więcej praw wedle powszechnie obowiązującego systemu, a wedle kodeksu korzysta z praw w mniejszym stopniu (i dotyczy to każdej ze spierających się w tym tyglu stron)

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>