Katalogi IPN a dostępność

Część społeczeństwa żyje materiałami opublikowanymi w Biuletynie Informacji Publicznej IPN. Część żyje informacjami, których tam nie opublikowano. Ja zaś zainteresowałem się tym, gdzie się publikuje te materiały oraz w jaki sposób. Otóż nadal mamy problem. Wciąż nie ważne - jak się wydaje - jest to, by Biuletyn Informacji Publicznej był poprawnie przygotowany, by spełniał kryteria "minimalnych wymagań", by był przygotowany w taki sposób, by osoby niepełnosprawne nie napotykały barier w dostępie...

Na specjalnej stronie IPN, w uwagach ogólnych, napisano, że Biuro Lustracyjne Instytutu Pamięci Narodowej zostało zobowiązane w art. 52a ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 1998 r., Nr 155, poz. 1016 z późn. zm.) do przygotowania i publikowania w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy określonych katalogów zawierających dane osobowe różnych, wymienionych na stronie osób. Jest też odesłanie do art. 22 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. O ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2006 r., nr 218, poz. 1592 z późn. zm.), które to przepisy zobowiązał Biuro Lustracyjne do umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o osobach pełniących niektóre - wymienione w punktach 1-17 oraz 20 ustępu 1 w art. 22 - funkcje we władzach państwowych i samorządowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Jest więc strona IPN. Ale czy ona spełnia kryteria, które przewidziane są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (por. Zmiana rozporządzenia dot. Biuletynu Informacji Publicznej)? Rozporządzenie to odwołuje się do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Co prawda - w MSWiA trwają prace nad poprawieniem nieco tego rozporządzenia (por. Konsultacje społeczne w sprawie zmian minimalnych wymagań), ale póki co IPN powinien do niego sięgnąć, a przede wszystkim - pomyśleć nie tylko co i kiedy ujawniać (lub nie ujawniać), ale też pomyśleć nad tym w jaki sposób to technicznie robić.

Validator W3C sygnalizuje "Failed validation, 50 Errors" przy deklaracji "Doctype: XHTML 1.0 Transitional" (czyli tak jak w pkt. 5.2 załącznika do rozporządzenia, ale jednak niezgodnie ze standardem, skoro sygnalizowane są błędy). Wśród błędów można znaleźć na przykład takie, jak pominięcie znacznika "ALT" przy zagnieżdżaniu grafik. W efekcie - ktoś, kto nie widzi grafik (np. osoba niewidoma) nie będzie wiedziała co jest na tych stronach... Dotyczy to zarówno grafiki z logiem BIP, ale też grafiki, która jest jednocześnie linkiem do części poświęconej redakcji Biuletynu...

Szczerze powiedziawszy - nie wierzę, by niniejsza notatka szczególnie kogoś zainteresowała, bo ważniejsze jest dla wielu to czy jakieś dane są w IPN czy ich nie ma i kiedy będą i dlaczego po wyborach. Po prostu sobie zrobiłem notatkę, by może kiedyś wspomnieć o niespełnianiu wymagań rozporządzenia przez witryny IPN. Taka notatka dla pamięci.

Swoją drogą - jeśli racjonalny ustawodawca stwierdza, że publikuje się katalogi, a w innym miejscu, że coś się publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej, to czy te katalogi to część BIP, czy odrębny zupełnie byt publikacyjny?

Sięgnij również do innym materiałów zgromadzonych w dziale BIP niniejszego serwisu, w szczególności Przygnębiający raport MSWiA na temat BIP.

Zastanawiam się też nad tym, czy ktoś z pełną świadomością umieścił w stopce BIP IPN klauzulę "©2007 Instytut Pamięci Narodowej. Wszelkie prawa zastrzeżone."

No i pozdrowienia dla Marcina Jagodzińskiego, który wypatrzył Wikipedię jako źródło dla katalogów IPN. Polska Wikipedia obchodzi swoje szóste urodziny. A Ty jesteś już Wikipedystą? ;)

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Czekam na odpowiedź z IPNu

Pytanie o klauzulę w stopce wysłałem (na webmaster@...) niedługo po pojawieniu się katalogów w sieci. Póki co brak odpowiedzi.

A Ty jesteś już Wikipedystą? ;)

Brakuje tylko plakatu z autorem serwisu pokazującego palcem w obiektyw :)

wzmianki o wikipedii już usunięte

http://netto.blox.pl/2007/09/wikipedia-juz-nie-jest-zdo.html

ale czy to wszystko rozwiązuje? wydaje mi się, że nie. ipn miał coś tam opublikować. opublikował. potem poprawił. która wersja obowiązuje? czy to jest "nowa wersja", czy właściwie co, errata?

wydaje się to czepianie drobiazgów. ale przecież czasem 2 słowa zmieniają bardzo dużo w aktach prawnych. skoro "internet" jest odpowiednim miejscem do publikacji katalogów IPN, można by tam w sumie publikować i ustawy, czemu nie (oczywiście pewnie nie przy obowiązującym stanie prawnym).

ano właśnie "temu" nie :)

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>