Kto będzie konsultował architekturę PESEL2?

Logo PESEL 2Wszyscy już wiedzą, że rozstrzygnięto przetarg na "Konsultacje w zakresie projektowania architektury systemu, asysty technicznej i usług zarządzania dla projektu PESEL2 - przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych". A internauci są złośliwi i bezlitośnie pokazują ewidentne dziury w serwisie internetowym jednego z wygranych (ale czy aby na pewno chodzi o tego?) w tym przetargu przedsiębiorców. Interesujące. No, ale może "szewc chodzi bez butów", a może to zbieg domen internetowych? Nie ma pewności, że internauci trafili na witrynę przedsiębiorcy, który wygrał przetarg. Nie ma pewności, że ten przedsiębiorca ma jakąkolwiek witrynę internetową.

30 kwietnia 2007 roku Komisja Przetargowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dokonała otwarcia ofert i dowiedzieliśmy się, że oferty złożyły cztery konsorcja spośród pięciu zaproszonych do ich składania. Konsorcja te, to: 1) 4pi sp. z o.o ul. Styki 20/1, 03-928 Warszawa i firma Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o, ul. Kasprzaka 3, 85-321 Bydgoszcz; 2) Ernst Young Business Advisory sp. z o.o i wspólnicy s.k., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, Ernst Young Audit sp. z o.o Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, Centrum Zamówień Publicznych sp. z o.o. ul. E. Jelinka 21, 01-646 Warszawa, Rodan Systems S.A., ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa; 3) Stowarzyszenie Miasta w Internecie ul. Krakowska 11 A, 33-100 Tarnów oraz Infovide S.A. ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa oraz 4) Konsorcjum firm: Unizeto Technologies S.A., ul. Królowej Korony Polskiej 21, 70-486 Szczecin, PRO-INFO Jacek Frąckowiak, ul. Jagodowa 39 lok. 7, 62-095 Murowana Goślina/k Poznania.

11 maja miało nastąpić rozstrzygnięcie przetargu. Chociaż na skutek złożonego 4 maja protestu w tym postępowaniu nastąpiło przesunięcie terminu wyboru Wykonawcy, to jednak dowiedzieliśmy się wczoraj, że postępowanie się już zakończyło a zwycięzcą zostało ostatnie z wymienionych wyżej konsorcjów.

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu opublikowano w serwisie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:

Komisja przetargowa powołana Decyzją Nr 10 z dnia 14.07.2006 r., Nr 21 z dnia 20.10.2006 r. i Decyzją Nr 4 z dnia 22.02.2007 r. Dyrektora Biura Administracyjno-Finansowego MSWiA do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Konsultacje w zakresie projektowania architektury systemu, asysty technicznej i usług zarządzania dla projektu PESEL2 - przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych", dokonała czynności oceny ofert złożonych przez Wykonawców nie wykluczonych z postępowania.

Zamawiający - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie wniosku Komisji przetargowej, dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamówienie zostało udzielone Konsorcjum firm: Unizeto Technologies S.A. ul. Królowej Korony Polskiej 21, 70-486 Szczecin i PRO-INFO Jacek Frąckowiak ul. Jagodowa 39 lok.7, 62-095 Murowana Goślina/k Poznania, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

A internauci nie pozwolili nam zbyt długo czekać...

Na powyższym obrazku efekt działania serwisu Pro-Info. Jeśli po URL właściwego serwisu poda się dodatkowy parametr - serwis wgra automatycznie (i zaprezentuje) zawartość z podanego w tym parametrze źródła (tak jest skonstruowany ten serwis). Na powyższym obrazku widać jak w parametrze index.php?nazwa= podano odesłanie do zasobu http://dupa.pl. Nie ja to wymyśliłem. Tak internet reaguje na informację o wygranym przetargu. Link przekazywany jest między internautami na różnych forach. Rośnie społeczeństwo obywatelskie? Tyle, że ta strona nie należy najpewniej do tego przedsiębiorcy, który wygrał przetarg.

Aktualizacja (2007-06-20 01:25): w związku z komentarzem (por. poniżej) muszę się szybko wycofać z wszelkich sugestii na temat związku powyższego screenshota z przedsiębiorcą, który wygrał przetarg. Takich przedsiębiorców, którzy wybrali Pro-Info jako element swojej nazwy, jest więcej. I nie wiadomo, jaki jest adres strony tego, który bierze udział w wygranym konsorcjum. Nie wiadomo nawet, czy ma stronę internetową. Szczerze przepraszam za ewentualne wprowadzenie w błąd czytelników, nie chciałem też nikogo urazić.

O PESEL czytaj również w następujących tekstach:

I w innych jeszcze w dziale informatyzacja niniejszego serwisu.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

aby to napewno wlasciwa strona?

DOMAIN:
domain: pro-info.net.pl
REGISTRANT:
company: PRO-INFO USLUGI INFORMATYCZNE WOJCIECH JANKOWSKI
street: 61,SOBNIOW
city: 38-200 JASLO
location: PL
handle: dmri0242000120
phone: +48.502384235
last modified: 2006.04.13

http://www.pro-info.net.pl/index.php?nazwa=kontakt.txt

Rzeczywiście

VaGla's picture

Słuszna uwaga - prawdopodobnie dałem się wkręcić i jeśli tak - serdecznie przepraszam zainteresowanego. Trzeba być czujnym jak ważka, a ja najwyraźniej jestem ostatnio przemęczony.

Obok tej domeny, o której wyżej mowa, jest jeszcze proinfo.pl oraz proinfo.com.pl - na tej ostatniej stronie jest jakiś bannerek Unizeto, ale adres w "kontakcie" wskazuje na Ozorków, nie zaś na Murowaną Goślinę/k Poznania.

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Pro-Info - pomyłka

I Pan podobno interesuje się:
"Obecnie interesuje mnie głównie problematyka naruszenia dóbr osobistych do której dochodzi w procesie komunikowania się różnych aktorów społeczeństwa informacyjnego."

Jeżeli faktycznie tak jest proszę o usunięcie powyższej informacji gdyż jest ona nie prawdziwa i wprowadza czytelnika w błąd naruszając właśnie przytaczane przez Pana dobra osobiste.

Czy wprowadza w błąd?

VaGla's picture

Skomentował Pan mój komentarz, w którym prostuje informacje i przepraszam za wprowadzenie w błąd. Jednocześnie - co na pewno dostrzegłby Pan, gdyby przeczytał uważnie notatkę stanowiącą rozpoczęcie wątku - notatka ta została przeze mnie w istotny sposób zmodyfikowana (3 godziny od opublikowania notatki w pierwszej wersji, 10 godzin przed Pańskim komentarzem) właśnie w celu ochrony zagrożonych, a wręcz naruszonych przeze mnie dóbr osobistych (w ten sposób też postąpiłem - jak sądzę - zgodnie z deontologią dziennikarską, zgodnie z którą "Autor zobowiązany jest do sprostowania z własnej inicjatywy, gdy informacja okazuje się fałszywa lub nieścisła"). Co więcej - przeprosiłem za to nieprzymuszany. Zareagowałem automatycznie, od razu po tym, gdy dostrzegłem nieścisłość (po pierwszym komentarzu) - nie czekałem na to, aż ktoś kolejny zwróci mi uwagę.

Sądzę, że w nowej formie treść notatki nie narusza już dóbr osobistych. A odnotowuje istotne fakty: że przetarg został wygrany, kto został zwycięzcą, a także okoliczności dodatkowe - to znaczy, iż internauci przesyłają sobie link do takiej i takiej strony internetowej, chociaż nie znaczy to, że ta strona jest stroną przedsiębiorcy, który wygrał przetarg. Fakt przesyłania sobie linku jest w tym przypadku istotny społecznie. Wszystko to Pan znajdzie już teraz w notatce, a mógł Pan nawet znaleźć przed Pańskim komentarzem.

Fakt mojej pomyłki również jest istotną informacją z punktu widzenia opinii społecznej - może stanowić element dyskusji. Natomiast modyfikację i przeprosiny należy rozpatrywać w kontekście "dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia skutków" naruszenia - o czym mówi kodeks cywilny. Sądzę, że zareagowałem prawidłowo, chociaż uprawnione będą zarzuty dotyczące rzetelności, którą popisałem się przy przygotowywaniu pierwszej wersji notatki.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>