Melodyjki do komórek, ZAiKS i Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi, który wcześniej przyznał rację ZAiKS w sporze o melodyjki do telefonów komórkowych udostępnianych na stronie internetowej. Spór dotyczy wprowadzonych w maju 2001 roku nowych stawek, które ogłosiła organizacja zbiorowego zarządzania, i na podstawie których podpisała umowy z 31 podmiotami. Spółka Polski Internet Komórkowy nie podpisała i została pozwana o odszkodowanie.

Sąd Najwyższy o melodyjkach komórkowych: "Sąd Okręgowy w Łodzi w czerwcu 2005 roku zasądził na rzecz ZAiKS - u żądaną kwotę; zaznaczając że zasadnicze znaczenie mają tabele wynagrodzeń, nawet jeżeli nie są zatwierdzone. Wyrok utrzymał Sąd Apelacyjny. W środę Sąd Najwyższy uchylił ten wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Wskazał, że brak było opinii biegłego, który oceniłby wysokość stawek, ustalonych przez ZAiKS. "Sąd nie mógł samodzielnie wypowiedzieć się na temat stawki, która była żądana" - podkreślił Sąd Najwyższy". Ten sam news jest też w Gazecie Prawnej oraz Życiu Warszawy.

Co do tych podmiotów, które podpisały z ZAiKSem umowy Sąd Najwyższy miał powiedzieć: "Podpisali, bo w ich sytuacji gospodarczej warto było podpisać", jednak Sąd również uznał, że spółka Polski Internet Komórkowy miała prawo oczekiwać przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego w sprawie o odszkodowanie. Skoro na nowych zasadach spółka nie podpisała z ZAiKSem umowy, to Stowarzyszeni Autorów ZAiKS wystąpiło na drogę sądową domagając się odszkodowania w wysokości 106 tys. zł za okres od 1 lutego 2002 roku do 31 grudnia 2003; co do czystych faktów, to było tak: najpierw była licencja i stawka 4% opłat, potem, w 2001 roku, ZAiKS podniósł stawki do 10% wpływów brutto, ale nie mniej niż 25 groszy za utwór. Tabela wynagrodzeń w tym zakresie nie została zatwierdzona przez Komisję Prawa Autorskiego. Po pół roku ZAiKS wypowiada umowę ze spółką. Fiasko prowadzonych negocjacji, a spółka nie mając umowy nadal publikuje "dzwonki" na stronie (i płaci 4%). Czerwiec 2005: Sąd Okręgowy w Łodzi zasądza na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania oczekiwaną przez nią kwotę odszkodowania (tam mowa o zasadniczym znaczeniu tabel nawet niezatwierdzonych), potem ten wyrok podtrzymał Sąd Apelacyjny. Po rozstrzygnięciu Sądu Najwyższego sprawa trafi do ponownego rozpatrzenia.

Ciekawe. Swoją drogą znam kilka spółek, które nie mając nadal podpisanej umowy z różnymi organizacjami zbiorowego zarządzania i nadal z nimi negocjują. Podobno to bardzo trudne negocjacje.

Sytuacja jest interesująca. Zwłaszcza po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 stycznia 2006 r. (por. Przepisy prawa autorskiego niezgodne z Konstytucją i konsultacje społeczne). Aktualnie mamy taką sytuację, że od 1 września 2006 roku nie obowiązuje art. 108 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (a dokładniej: Trybunał orzekł, iż art. 108 ust. 3 ustawy o prawie autorskim traci moc obowiązującą z dniem 1 września 2006 r.). W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 21, poz. 164 z dnia 9 lutego 2006 r.) oraz "pilną potrzebą przygotowania projektu nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych", MKiDN poprosiło o składanie uwag oraz propozycji dotyczących materii podjętej w wyroku Trybunału.

I nadal prowadzone są w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego konsultacje społeczne dotyczące Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 18 października 2005 r. w sprawie transgranicznego zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w odniesieniu do legalnych usług muzycznych online (2005/737/WE)...

A jeszcze warto wspomnieć inicjatywę Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej:

W związku z przygotowywaną właśnie nowelizacją ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Cyfra + oraz Cyfrowy Polsat zawiązały konsorcjum, które postuluje o wprowadzenie przejrzystości w wyznaczaniu stawek przysługujących twórcom, równości w traktowaniu podmiotów gospodarczych oraz jawności w zakresie przepływów finansowych pomiędzy nadawcami i twórcami. Konsorcjum apeluje o przeprowadzenie jednej, kompleksowej nowelizacji, która definitywnie uporządkuje rynek zarządzania prawami autorskimi. działalność na rzecz przejrzystego zarządzania prawami autorskim.

Więcej na temat tych inicjatyw na stronie przyjazneprawoautorskie.pl

Ponoć przygotowywany jest przez „środowisko” projekt ustawy (że niby „wspólny”) związanej z zbiorowym zarządzaniem prawami autorskim, który ma godzić interesy zarówno „użytkowników” tych praw, jak też organizacje zbiorowego zarządzania. Podobno. Zobaczymy.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

O wilku mowa:

UOKiK nałożył karę w wysokości 500 tys. zł na ZAiKS, ten, niezbyt zadowolony postanowił się odwołać, ale wszystko jest w informacji poniżej:

UOKiK podjął decyzję o ukaraniu stowarzyszenia już w lipcu 2004 roku, ale stowarzyszenie odwołało się od tej decyzji do Sądu Apelacyjnego. Sąd oddalił jednak apelację.

I najciekawsze:

W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd Apelacyjny uznał, że "praktyka stosowana przez ZAiKS wobec autorów oddziałuje negatywnie nie tylko na ich uprawnienia do swobodnego decydowania o tym, komu i na jakich zasadach powierzyć wykonywanie praw autorskich, ale także na konkurentów ZAiKS". W uzasadnieniu podkreślono, że "nadużywanie przez ZAiKS pozycji dominującej na rynku skutkuje utrudnieniem rozwoju konkurencji między organizacjami zbiorowego zarządzania".

Na podstawie: Wirtualnemedia

Melodyjki w USA

Tomasz Rychlicki's picture

Decyzja (plik w formacie PDF), Rejestratora Praw Autorskich, pani Marybeth Peters w sprawie obowiazkowych licencji (compulsory licences, moze porownam do licencji ustawowych) na "melodyjki telefoniczne". Decyzja zostala wydana na wniosek Recording Industry Association of America.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>