Profesorowie o internetowej telewizji i nadawaniu

Na świecie trwa ostra zawierucha dotycząca ewentualnych nowych praw nadawców, coraz bardziej trzepoczą ich flagi, pojawiają procesy osób uprawiających dziennikarstwo obywatelskie, albo wymierzone w przedsiębiorstwa udostępniające takim osobom swoją infrastrukturę. Są też inne przypadki, w których sąd zajmował się prawami telewizji. W takich okolicznościach właśnie internetowej telewizji i "nadawaniu" przyglądają się profesorowie Janusz Barta i Ryszard Markiewicz, którzy stwierdzili, że "Prawo autorskie podąża, ale nie nadąża za postępem techniki".

W dzisiejszej Rzeczpospolitej ukazał się artykuł Internetowa telewizja: wiele wątpliwości do rozstrzygnięcia. Profesorowie stawiają w kontekście internetowej telewizji m.in. pytania: "czy to jest nadawanie?", "czy to jest inny sposób eksploatacji?". Wskazując wątpliwości i wagę problemu autorzy piszę dalej:

Ale to jeszcze nie wszystkie wątpliwości, jakie pojawiają się w sferze prawa autorskiego w związku z prowadzeniem szeroko rozumianej działalności telewizyjnej w Internecie. Zasygnalizujmy tylko niektóre:

  • w jakim zakresie prawa wyłączne na dobrach niematerialnych utrudniają wdrażanie internetowej telewizji (ze względu na potrzebę uzyskania zgody ze strony uprawnionych z tytułu praw własności intelektualnej),
  • w jakim zakresie oparcie dla funkcjonowania tego rodzaju telewizji stanowią dzisiaj:
    • zapisane w ustawach autorskich przepisy o dozwolonym użytku,
    • stosowne umowy indywidualne,
    • wykonywanie zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi przez odpowiednie organizacje.

Prowadząc swoje rozważanie profesorowie nawiązują do projektowanego traktatu WIPO (o którym w pierwszym linku tej notatki) i wskazują, że projekt definiuje pojęcie "nadanie", a także zwracają uwagę na zastrzeżenie, zgodnie z którym "do pojęcia nadawanie nie powinna być włączana transmisja przez sieci komputerowe".

Profesorowie nie rozwiali wątpliwości, jednak ważne, że je wskazali.

Na świecie sądy zaczęły przyglądać się już kwestii "nadawania" w nieco innym kontekście (chodzi o zakres tego pojęcia w Kanadzie, w kontekście zniesławienia).

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>