Walka z terroryzmem, ale nie kosztem prywatności

Walka z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością nie może być wymówką dla wprowadzania prawa naruszającego prywatność obywateli - stwierdził Peter Hustinx, Europejski Inspektor Ochrony Danych Osobowych (the European Data Protection Supervisor). Powiedział również, że jest nieporozumieniem dawanie pierwszeństwa tej walce przed prywatnością obywateli.

Są przynajmniej dwie sporne kwestie do których odniósł się w ten sposób Inspektor. Pierwsza to umowa zawarta między Komisją Europejską o USA, a na mocy to której przekazywano dane osobowe pasażerów lecących do USA (Passenger Name Record) (Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wcześniej orzeczenie zgodnie z którym ta umowa została zawarta niezgodnie z prawem; skąd inąd wiemy, że nie jest potrzebne żadne nowe prawo, by tego typu dane mogły być przekazywane do USA, nowa umowa jest właśnie przygotowywana).

Drugą kwestią, która wymagała reakcji inspektora jest tendencja państw członkowskich do poszerzania uprawnień organów ścigania, które powołują się na dyrektywę o retencji danych telekomunikacyjnych (por. retencja danych). Zdaniem Inspektora - nie ma tu żadnej sprzeczności pomiędzy dbaniem o prywatność obywateli a ściganiem zorganizowanej przestępczości lub terrorystów. Chodzi o to, by lepiej zabezpieczać bazy danych gromadzących gromadzone informacje, a także gwarantować to, że jedynie uprawnione osoby będą miały do nich dostęp. Obywatele muszą mieć też pewność, że państwo przetwarza dane ich dotyczące tylko wówczas, gdy jest to naprawdę konieczne i uzasadnione

U nas z tym zabezpieczeniem organów ścigania jest różnie. Są np. takie przypadki jak te podmiany treści na witrynie suwalskiej policji (uważam, że to kwestia zabezpieczenia systemu), ale bardziej niepokojące są takie, jak to, o podawaniu poufnych danych, o które funkcjonariuszy prosili przestępcy... telefonicznie (por. Spytaj policjanta, on ci prawdę powie). Czasami ktoś inny zastępuje policję (por. Kto zdjął witrynę fikcyjnego sklepu?)... Jest różnie.

Europejski Inspektor nie pierwszy raz przypomina o konieczności ochrony danych osobowych i prywatności przez organy ścigania. Już wcześniej wydawał oświadczenia, zgodnie z którymi wszelkie systemy informatyczne stworzone do walki z terroryzmem i przestępczości winny spełniać wymogi ochrony danych osobowych... Wypowiedzi tu raportowane można zaś przeczytać w notatce prasowej w serwisie internetowym Inspektora (PDF).

Zobacz również:

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>