Senat USA ratyfikował Konwencję o cyberprzestępczości

Senat USA ratyfikował Konwencję Rady Europy o Cyberprzestępczości z 2001 roku. Konwencję podpisało ponad 40 innych państw (poza 38 państwami europejskimi, również USA, Kanada, Japonia oraz Południowa Afryka). Weszła w życie w lipcu 2004 roku po ratyfikowaniu jej przez Litwę.

The Washington Post cytuje amerykańskiego prokuratora generalnego Alberto Gonzalesa, który stwierdza, iż konwencja jest całkowicie zgodna z porządkiem prawnym USA, nie będzie potrzeby żadnej zmiany prawa federalnego, a sama konwencja dostarcza ważnych narzędzi do zwalczania terroryzmu, przestępczości komputerowej, seksualnego wykorzystania dzieci. Wszystko to przez zacieśnienie współpracy pomiędzy USA i innymi krajami, w szczególności w procesie zbierania dowodów popełnianych przestępstw. Gonzales stwierdza również, że wszelkie konstytucyjne prawa i wolności obywateli USA nie doznają uszczerbku przez fakt ratyfikowania konwencji.

Inaczej nieco komentuje to wydarzenie Ars Technica w artykule World's Worst Internet Law" ratified by Senate, w którym przywołane jest stanowisko EFF: traktat zobligowuje USA do zbierania dowodów popełnienia "przestępstw komputerowych" popełnianych w innych krajach, nawet jeśli w USA dane działanie nie jest uznane za przestępstwo. Zdaniem EFF - oznacza to, że władze innych krajów, w których "ogranicza się wolność słowa", mogą wykorzystywać FBI do ustalenia tożsamości obywateli USA. Dostawcy usług internetowych będą - potencjalnie - związani postanowieniami wymiaru sprawiedliwości, który działa w innych niż USA kraju, w szczególności mogą być zobowiązani do gromadzenia śladów cyfrowych bez kontroli sądowej (amerykańskiej) oraz ew. kompensacji.

Strona Polska podpisała Konwencję 23 listopada 2001 roku, jednak nadal jej nie ratyfikowaliśmy, chociaż - jak twierdzą prawodawcy - implementowaliśmy do prawa polskiego przepisy tej Konwencji nowelizując Kodeks Karny. Prof. Adamski uważa, że nowelizacja nie spełnia wszystkich zaleceń konwencji, nie reguluje poprawnie problemu pornografii dziecięcej, zakładania podsłuchów komputerowych a przede wszystkim nie kryminalizuje włamania do systemu jako takiego, jeśli nie będzie ono połączone np. ze skasowaniem danych.

Przeczytaj felietony: Sądy właściwe i normy kolizyjne, Ważny jest kolor kapelusza oraz Wirtualny terror.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>