300 funtów za spam w Wielkiej Brytanii

Sporo zamieszania medialnego zrobił Nigel Roberts i jego strona o tym jak to uzyskał 300 funtów od firmy Media Logistics UK w związku z otrzymaniem niezamówionej elektronicznej przesyłki o charakterze handlowym (spam).

Jak pisze Roberts na prowadzonej przez siebie stronie: to prawdopodobnie pierwsza tego typu sprawa w Wielkiej Brytanii pod rządami europejskiej dyrektywy. W Polsce były już sprawy dotyczące spamu, jednak nie dotyczyły odszkodowań.

W Wielkeij Brytanii sprawa trafiła przed sąd hrabstwa Colchester (the Colchester County Court). Sąd uznał roszczenia skarżącego i zarządził jeszcze rozprawę na 4 stycznia 2006 roku, na której miałoby dojść do decyzji odnośnie szkód i zadośćuczynienia ("Disposal Hearing"), jednak strony wcześniej dogadały się poza sądem i na stronie internetowej skarżącego można juz znaleźć skan czeku opiewającego na 300 funtów (w tym pokrywającego - jak się dowiadujemy z notatki prasowej - kosztów sądowych w wysokości 30 funtów).

Wcześniej Roberts zgłosił firmie swoje roszczenia domagając się przeprosin oraz odszkodowania na podstawie art. 30 brytysjkiej regulacji o ochronie prywatności ("Regulation 30" of the Privacy Regulations). Jednocześnie zwrócił się do firmy z zapytaniem o to jakimi informacjami na jego temat firma dysponuje - podobne obowiązki informacyjne wynikają z polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Jednak jest wiele wątpliwości dotyczących możliwości uznania adresu poczty elektronicznej za dane osobowe, a regualcje dotyczące ochrony danych osobowych w Polsce nie zawsze chronią prywatność, o czym najdobitniej świadczy ciągnąca się od referendum unijnego sprawa wysłania komunikatu do abonentów telefonii komórkowej.

O sprawie Roberts’a informują też: The Register, BBC, Slashdot

Istotnie - jakiś czas temu Unia Europejska przyjęła stosowną dyrektywę (Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności w sektorze komunikacji elektronicznej (Dyrektywa o ochronie prywatności i komunikacji elektronicznej). Dyrektwa ta z angielska zwana jest 'Directive on Privacy and Telecommunications (2002/58/EC)', a w PDFie i DOCu dostępna na stronach GIODO). Z punktu widzenia niniejszych rozważań najważniejszy jest art. 13 tej dyrektywy (zacytowany poniżej), jednak polskie regulacje implementujące ten zapis są mało skuteczne, stąd w Polsce szykują się zmiany prawa w tym zakresie.

W tym serwisie o podobnych sprawach informuje w dziale spam, w tym o polskiej sprawie z 2003 roku przeciwko Centrum Promocji Informatyki.

Przeczytaj również felietony: Rozważania o anonimowości i o przesyłaniu niezamówionych informacji, Filtrowanie, blokada, cenzura, Pozyskiwanie vs. rozpowszechnianie, Zarzucają sieci w Sieci, Walcz o (s)pokój...

Przeczytaj artykuły: Spam polityczny, Spam ofensywny seksualnie (PDF), Spam a prawo - próba wskazania kierunków badawczych (PDF), Spam w formie niezamówionej informacji handlowej jako delikt nieuczciwej konkurencji (PDF), oraz: Adres elektroniczny, Informacja handlowa

Artykuł 13 dyrektywy 2002/58/WE

"Połączenia nie proszone

1. Wykorzystywanie automatycznych systemów wywołujących bez ludzkiej ingerencji (aparaty automatycznie wywołujące), faksów lub poczty elektronicznej dla celów marketingu bezpośredniego może być dozwolone jedynie wobec abonentów, którzy uprzednio wyrazili na to zgodę.

2. Niezależnie od postanowień ustępu 1, w przypadku, gdy osoby fizyczne lub osoby prawne otrzymują od swoich klientów dane kontaktowe dotyczące adresów poczty elektronicznej w celu nabycia produktu lub usługi, zgodnie z Dyrektywą 95/46/WE, osoby te mogą wykorzystywać niniejsze dane dla celów marketingu bezpośredniego swoich, podobnych produktów lub usług, pod warunkiem, że klienci w sposób bezpłatny, prosty, jasny i wyraźny otrzymali możliwość sprzeciwu wobec tego rodzaju zebranych danych, za każdym razem, gdy wiadomość zostaje wysłana do klienta, który początkowo nie sprzeciwił się tego rodzaju wykorzystaniu elektronicznych danych kontaktowych.

3. Państwa członkowskie podejmą odpowiednie środki dla zapewnienia, że bezpłatna, nie proszona komunikacja w celach marketingu bezpośredniego, w przypadkach innych niż przewidzianych w ustępie 1 i 2 jest niedozwolona także bez zgody abonenta, o którym mowa lub w odniesieniu do abonentów, którzy nie chcą otrzymywać tego rodzaju komunikatów, wybór pomiędzy tymi dwoma opcjami określą przepisy krajowe.

4. W każdym przypadku, praktyka wysyłania poczty elektronicznej w celach marketingu bezpośredniego w sposób nie ujawniający tożsamości nadawcy, na rzecz którego wiadomość zostaje wysłana lub bez ważnego adresu, pod który odbiorcy mogą wysłać żądanie, aby tego rodzaju komunikacja została przerwana jest zabroniona.

5. Postanowienia ustępu 1 i 3 stosuje się do abonentów będących osobami fizycznymi. Państwa członkowskie zapewnią również, w ramach prawa Wspólnoty i obowiązującego prawa krajowego, aby uzasadnione interesy abonentów nie będących osobami fizycznymi w związku z nie proszoną komunikacją były dostatecznie chronione".

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>