Książki

 tytułikona sortowaniarok wydaniaISBN
Umowy zawierane przez internet

autor: Andrzej Stosio
Copyright: 2002
Publisher: Dom Wydawniczy ABC
ISBN: 83-7284-451-8
Ustawa o chronie baz danych. Komentarz

autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz
Copyright: 2002
Publisher: Dom Wydawniczy ABC
ISBN: 83-7284-574-3
Pages: 230
Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz

autorzy: Grażyna Szpor, Czesław Martysz, Kajetan Wojsyk
Copyright: 2007
Publisher: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ISBN: 978-83-7526-201-8
Pages: 339
Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz.

autor: Arwid Mednis
Copyright: 1999
Publisher: Wydawnictwo Prawnicze
ISBN: 83-219-0778-4
Pages: 166
Ustawa o podpisie elektronicznym. Komentarz

autorzy: Tomasz Kościelny, Krzysztof Szaniawski
Copyright: 2003
Publisher: Zakamycze
ISBN: 83-7333-285-5
Pages: 456
Ustawa Prawo Prasowe - komentarz

autor: Jacek Sobczak
Copyright: 1999
Publisher: MUZA SA Oficyna Prawnicza
ISBN: 83-7200-502-8
VAT w informatyce, telekomunikacji i elektronice 2006

autor: Elżbieta Rogala
Copyright: 2006
Publisher: Difin
ISBN: 83-7251-621-9
Pages: 104
Wirtualne walne zgromadzenie

autor: Małgorzata Engeleit
Copyright: 2005
Publisher: Difin
ISBN: 83-7251-544-1
Pages: 341
Wolna kultura

autor: Lawrence Lessig
Copyright: 2005
Publisher: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
ISBN: 83-02-09462-5
Wolność mediów - Medienfreiheit

autorzy: Józef Krukowski, Otto Theisen (red)
Copyright: 2002
Publisher: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
ISBN: 83-7306-067-7
Pages: 264
Wpływ Internetu na prawo umów

autor: Wojciech J. Kocot
Copyright: 2004
Publisher: LexisNexis
ISBN: 83-7334-354-7
Pages: 440
Wywiad gospodarczy

autorzy: Yves-Michael Marti, Bruno Martinet
Copyright: 1999
Publisher: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
ISBN: 83-208-1174-0
Pages: 344
Wzory umów w prawie komputerowym

autorzy: Bogdan Fischer, Michał Skruch, Paweł Szewczyk
Copyright: 2002
Publisher: Zakamycze
ISBN: 83-7333-080-1
Pages: 506
Z problematyki praw na dobrach niematerialnych

autor: praca zbiorowa
Copyright: 2005
Publisher: Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE
ISBN: 0137-236X
Pages: 312
Zarys historii i rozwoju mediów

autor: Tadeusz Goban-Klas
Copyright: 2001
Publisher: Wydawnictwo Naukowe AP Kraków
ISBN: 83-7271-105-4
Znaki towarowe w internetcie

autor: Mariusz Konrad
Copyright: 2001
Publisher: Wydawnictwo ABC
ISBN: 83-7284-023-7