Książki

 tytułrok wydaniaikona sortowaniaISBN
Wolna kultura

autor: Lawrence Lessig
Copyright: 2005
Publisher: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
ISBN: 83-02-09462-5
Prawo w sieci. Zarys regulacji internetu

autor: Piotr Waglowski
Copyright: 2005
Publisher: Helion, One Press
ISBN: 83-7361-854-6
Pages: 408
Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej

autor: Barbara Kunicka-Michalska
Copyright: 2005
Publisher: Ossolineum
ISBN: 83-04-04744-6
Pages: 204
Wirtualne walne zgromadzenie

autor: Małgorzata Engeleit
Copyright: 2005
Publisher: Difin
ISBN: 83-7251-544-1
Pages: 341
Ochrona znaków towarowych w Internecie

autor: Anna Kobylańska
Copyright: 2005
Publisher: C.H. BECK
ISBN: 83-7387-716-9
Pages: 170
Ochrona wiedzy w Polsce

autor: Wiesław Kotarba
Copyright: 2005
Publisher: Instytut Organizacji i Zarządzania ORGMASZ
ISBN: 83-86929-90-1
Pages: 180
Dobra i usługi informacyjne w obrocie gospodarczym

autorzy: Rafał Cisek, Julian Jezioro, Andreas Wiebe
Copyright: 2005
Publisher: Lexis Nexis
ISBN: 83-7334-478-0
Pages: 240
Z problematyki praw na dobrach niematerialnych

autor: praca zbiorowa
Copyright: 2005
Publisher: Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE
ISBN: 0137-236X
Pages: 312
Handel elektroniczny Prawne problemy

autorzy: Janusz Barta (red), Ryszard Markiewicz (red)
Copyright: 2005
Publisher: Zakamycze
ISBN: 83-7444-074-0
Pages: 780
Oprogramowanie open source w świetle prawa

autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz
Copyright: 2005
Publisher: Zakamycze
ISBN: 83-7444-092-9
Pages: 280
Prawo handlu elektronicznego

autorzy: Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Korus, Marcin Spyra
Copyright: 2005
Publisher: Branta
ISBN: 83-89073-66-8
Pages: 300
Prawo telekomunikacyjne. Komentarz

autor: Andrzej Krasuski
Copyright: 2005
Publisher: LexisNexis
ISBN: 83-7334-421-7
Pages: 608
Prawo telekomunikacyjne. Komentarz

autor: Stanisław Piątek
Copyright: 2005
Publisher: C.H. Beck
ISBN: 83-7387-867-X
Pages: 1203
Elektroniczna księga wieczysta

autor: Agnieszka Stefańska
Copyright: 2005
Publisher: LexisNexis
ISBN: 83-7334-533-7
Pages: 164
The Law of Cyber-Space

autor: Ahmad Kamal
Copyright: 2005
Publisher: United Nations Institute of Training and Research
ISBN: 92-9182-038-8
Pages: 264
Przestępczość teleinformatyczna

autor: Jerzy Kosiński (red.)
Copyright: 2005
Publisher: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
ISBN: 83-7462-027-7
Pages: 200
Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie

autor: Włodzimierz Szpringer
Copyright: 2005
Publisher: Difin Centrum Doradztwa i Informacji sp.z o.o
ISBN: 83-7251-572-7
Pages: 330
Internet w instytucjach publicznych

autor: Marcin Butkiewich
Copyright: 2006
Publisher: Difin
ISBN: 83-7251-573-5
Pages: 239
Dane osobowe w firmie – instrukcja przetwarzania

autor: Przemysław Kral
Copyright: 2006
Publisher: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
ISBN: 83-74262-50-8
Pages: 258
Ochrona znaków towarowych w Internecie

autor: Jarosław Antoniuk
Copyright: 2006
Publisher: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
ISBN: 83-7334-573-6
Pages: 272