Internet w instytucjach publicznych

autor:

Marcin Butkiewich

wydawca:

Difin

ISBN:

83-7251-573-5

stron:

239

od wydawcy:

Książka zawiera interpretację dotychczasowych uregulowań prawnych dotyczących korzystania z Internetu przez instytucje publiczne. Jednocześnie ma przybliżyć prawo Internetu osobom odpowiedzialnym za wdrażanie tej sieci w jednostkach państwowych i samorządowych oraz osobom zamierzającym, czy zmuszonym korzystać z Internetu w kontaktach z instytucjami publicznymi. Przybliżone zostały także wybrane rozwiązania europejskie

spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Podpis elektroniczny

1.1. Zagadnienia wstępne
1.2. Ustawa o podpisie elektronicznym
1.3. Podpis elektroniczny w ustawie o podpisie elektronicznym
1.4. Umowa o świadczenie usług certyfikacyjnych

Rozdział 2. Korzystanie z Internetu w administracji

2.1. Perspektywa e-administracji
2.2. Wrota Polski
2.3. Ustawa o informatyzacji
2.4. Postępowanie administracyjne
2.5. Biuletyn Informacji Publicznej
2.6. Akty normatywne
2.7. Rozliczenia elektroniczne z zakresu ubezpieczeń społecznych
2.8. PFRON a teletransmisja danych
2.9. Kontrola transakcji finansowych a e-podpis

Rozdział 3. Internet a sądy

3.1. Sąd cywilny
3.2. Internet w postępowaniu karnym
3.3. Postępowanie przed sądami administracyjnymi
3.4. Sąd Najwyższy a elektroniczne środki komunikacji
3.5. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu a poczta elektroniczna
3.6. Profesjonalni pełnomocnicy procesowi

Rozdział 4. Informatyzacja zamówień

4.1. Elektroniczne zamówienia w Ustawie Modelowej
4.2. Elektroniczne zamówienia publiczne w Dyrektywach
4.3. Informatyzacja zamówień publicznych w Polsce

Rozdział 5. Elektroniczne podatki

5.1. Wymiana elektronicznych danych z organami podatkowymi
5.2. Elektroniczne faktury
5.3. Opłata skarbowa

Bibliografia
Indeks rzeczowy

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>