Powstanie Urząd ds. Informatyzacji

Na jesieni tego roku powstanie Urząd ds. Informatyzacji. Urząd ma odciążyć poszczególne ministerstwa oraz urzędy w
standaryzacji procesów wymiany informacji w administracji publicznej. Urząd ma także zająć się tworzeniem wspólnego systemu do obsługi obywateli przez administrację.

Dziś w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się konferencja poświęcona inicjatywom, których celem jest racjonalizacja procesu informatyzacji kraju. Współorganizatorami było także Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Transportu i Budownictwa.

Jak czytam na stronie MSWiA: "Zdaniem wicepremiera, szefa MSWiA Ludwika Dorna, dzięki podjętym działaniom została przełamana bariera „resortowości” – poszczególne resorty nie budują już swoich własnych systemów bez porozumienia z innymi ministerstwami, lecz w sposób skoordynowany"...

Tam też udostępniono następujące dokumenty:

O konferencji i urzędzie informuje również Gazeta.pl za PAP: "Według Dorna, do końca lutego mają powstać projekt ustawy, powołującej Urząd ds. Informatyzacji, który następnie będzie poddany konsultacjom międzyresortowym. Wicepremier poinformował, że na szefa nowego urzędu będzie rekomendował prof. Józefa Oleńskiego, który wcześniej kierował zespołem PiS ds. informatyzacji".

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>