Informatyzacja i inne plany rządu

Kancelaria Prezesa Rady MinistrówPrace nad informatyzacją państwa idą podobno w tym kierunku, by już za dwa miesiące powstał Główny Urząd ds. Informatyzacji (chociaż w expose o tym nie było mowy). Jest też pomysł na stworzenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który zastąpiłby obecnie działający URTiP i KRRiTV. W tym ostatnim przypadku konieczne byłyby zmiany Konstytucji RP...

Jeśli chodzi o plany rządu, to warto zapoznać się z Expose premiera Kazimierza Marcinkiewicza, opublikowanym na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Czytam tam m.in.: "Sprawne państwo może być państwem tanim, to znaczy kosztującym podatników tylko tyle, ile dobrze zorganizowane państwo kosztować musi. Chodzi o stworzenie taniej, efektywnej i przyjaznej dla obywateli administracji. Oznacza to konieczność uproszczenia struktury, wyeliminowania dublujących się kompetencji i zadań, likwidacji instytucji o zbliżonych celach - połączenie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w jeden Urząd Antymonopolowy, a także konsolidacje wielu urzędów i inspekcji państwowych w bardziej sprawne instytucje - jest naszą powinnością.

Tanie i skuteczne państwo to również stosowanie najnowocześcniejszych metod informatycznych w procesach zarządzania"

I dalej "Wdrożymy rozwiązania umożliwiające składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. Uprościmy system podatkowy"...

Rząd przyjął również dokument Solidarne Państwo (PDF). Już na początku czytamy tam o jawności życia publicznego.

"Wszystkie działania i decyzje rządu, premiera, poszczególnych ministrów i innych osób występujących w imieniu państwa muszą być jawne na każdym etapie ich podejmowania. W dobie Internetu nawet kalendarz spotkań osób publicznych winien być ogłaszany na stronach internetowych. Uzyskamy w ten sposób dostęp obywateli
do pełnej informacji o procesie rządzenia".

W zakresie najbliższych działań w zakresie informatyzacji wyszczególniono kontynuację działań w zakresie:
- przedsięwzięcia e-Deklaracje;
- analizy integracji systemów celnych;
- budżet on-line.

Jest tam znacznie więcej. Oto przedstawiono działania MSWiA w zakresie informatyzacji administracji publicznej:

1. Wypracowanie jednolitego standardu informatyzacji w administracji publicznej by zapobiegać anarchizującej praktyce stosowania odmiennych systemów informatycznych na różnych szczeblach administracji państwowej.

2. Racjonalizacja wprowadzania systemów informatycznych do urzędów administracji publicznej w taki sposób by proces ten był przyjazny dla obywateli i podmiotów gospodarczych. Dostosowanie standardów informatycznych do reguł zarządzania w krajach Unii Europejskiej.

3. Rozpoczęcie prac nad powołaniem Centralnego Urzędu Rejestrów Państwowych i Administracji Publicznej.

4. Kontynuacja działań związanych z wejściem Polski do strefy Schengen, miedzy innymi inwentaryzacja i aktualizacja stanu realizacji projektu oraz weryfikacja terminów ewaluacyjnych dla poszczególnych zadań.

5. Przyspieszenie realizacji systemu wizowego VIS oraz Systemu Informacyjnego Schengen SIS II.

6. Identyfikacja zagrożeń dla ustalonej daty wejścia Polski do strefy Schengen oraz współdziałanie z instytucjami Unii Europejskiej na rzecz ich uchylenia.

W zakresie usprawnienia działań aparatu skarbowego:
- rozwijanie komputerowych narzędzi wspomagających kontrolę podatników prowadzących księgowość w formie elektronicznej,

Jeśli chodzi o telekomunikację i łączność:
1. Kształtowanie warunków regulacyjnych i wprowadzenie istotnych zmian w sposobie i skuteczności funkcjonowania organów państwowych, które są odpowiedzialne za kierowanie procesem regulacji rynku komunikacji elektronicznej - w szczególności niezbędnym jest budowa skutecznego, aktywnego i kompetentnego regulatora, wspólnego dla mediów i telekomunikacji, odpowiedzialnego za wspieranie konkurencji i ochronę praw użytkowników w tym sektorze oraz zagwarantowanie stabilnej i przejrzystej regulacji.

2. Nowelizacja ustawy z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, w szczególności w zakresie dotyczącym usprawnienia procedur określania rynków właściwych, podmiotów znaczących i narzucenia obowiązków regulacyjnych, niezbędnych do rzeczywistego wdrożenia regulacji komunikacji elektronicznej; a w ten sposób przygotowanie niezbędnych narzędzi dla regulatora.

3. Nowelizacja ustawy w zakresie utworzenia wspólnego regulatora telekomunikacji i mediów: regulatora komunikacji elektronicznej.

4. Dokończenie procesu legislacyjnego w zakresie rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Dalej też o utworzeniu Centrum Zapobiegania i Zwalczania Terroryzmu, jako "podmiotu integrującego istniejące obecnie przepisy, procedury, systemy łączności i szkolenia". O wprowadzeniu "nowoczesnych technik monitoringu zagrożeń, elektronicznych systemów ochrony a także jasno sprecyzowanej odpowiedzialności w koordynowaniu anarchicznych obecnie działań w zakresie zapobiegania aktom terroru".

Mowa też o opracowaniu rządowego Programu Rozwoju Ściany Wschodniej, który realizowałaby cel podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej województw wschodnich poprzez działania w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, podniesienia dostępności komunikacyjnej.

Wracając do GUI. Jak pisze IDG: Główny Urząd ds. Informatyzacji, o którym mowa wyżej (pewnie chodzi o ten Centralny Urzęd Rejestrów Państwowych i Administracji Publicznej, o którym mowa w Solidarnym Państwie), powstałby najprawdopodobniej pod kierownictwem prof. Józefa Oleńskiego, eksperta PIS w zakresie infrastruktury informacyjnej państwa.

Co będzie teraz z Radą Informatyzacji, która działa jako organ opiniodawczo-doradczym przy ministrze właściwym do spraw informtyzacji? Ano pewnie będzie działać dalej przy MSWiA.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Na razie to tylko deklaracje

wireq's picture

Zapowiedzi brzmią (jak zwykle) obiecująco. Lecz są to tylko deklaracje, w których obczytać można się do woli zawsze, gdy pojawia się na sali sejmowej nowy premier.

Miałbym natomiast wielką ochotę dowiedzieć się czegoś bliższego na temat szczegółów wprowadzania "nowoczesnych technik monitoringu zagrożeń, elektronicznych systemów ochrony a także jasno sprecyzowanej odpowiedzialności w koordynowaniu anarchicznych obecnie działań w zakresie zapobiegania aktom terroru", bo mam pewne obawy, że "cała para pójdzie w gwizdek", czyli wdrożone zostaną przedsięwzięcia ukierunkowane na udoskonalanie metod inwigilacji naszej prywatności.

A co z tym chłopakiem od prowokacji terrorystycznej?

VaGla's picture

Chodzi prawdopodobnie o pójście z duchem czasów i wdrożenie propozycji Prezydencji UE. Odpowiednia dyrektywa już gotowa, a pierwsze głosowanie 24 listopada. Więcej w części poświęconej retencji danych...

Swoją drogą zastanawiam się, co się dzieje z tym chłopakiem, którego tak intensywnie poszukiwali w związku z podłożeniem atrap ładunków wybuchowych w Warszawie jakieś 22 dni temu? Nie słyszałem, by media informowały o jego zatrzymaniu, a przecież w każdej telewizji pokazywali różne ujęcia, niekiedy dość wyraźnie pokazujące chłopaka, który ponoć "wysyłał listy o podłożeniu ładunków".

--
[VaGla] Vigilent Android Generated for Logical Assasination

Przestał już być użyteczn

wireq's picture

Przestał już być użyteczny, być może ...

Tak myślałem

VaGla's picture

:) Słyszałem taki komentarz, że to właśnie służby specjalne skręciły całą akcję. Niebezpiecznie nawet powtarzać takie komentarze hmm.. A jak na przykład napiszę "prezydent, bomba, zabić"? Zaopiekujcie się serwisem, gdybym pewnego dnia przestał go aktualizować.

Zastanawiam sie tylko jak słabo musi być z polskimi mediami, które jakoś w mainstreeme nie szukają dalszego ciągu historii filmu z supermarketowej kamery...

--
[VaGla] Vigilent Android Generated for Logical Assasination

Wystarczy zdjąć kapelusz

wireq's picture

Stąd mój złośliwy trochę wpis o chęci poznania szczegółów rzeczonego przedsięwzięcia antyterrorystycznego zapowiedzianego przez premiera. Niewykluczone, że niebawem za terrorystów uważać będzie się tych, którzy chodzą w aksamitnych kapeluszach. Dbaj więc o garderobę - beret będzie bezpieczniejszy - i aktualizacje serwisu sporządzane na czas.

Oczywiście zapoznałem się, Piotrze, z zamieszczonym przez Ciebie obszernym materiałem dotyczącym retencji danych - powiało chłodem z tej lektury ....

To dla mnie za trudne

VaGla's picture

Nie znam się na polityce i jakoś mnie nie ciągnie w tym kierunku. A co do tej retencji, to myślę, że problem tkwi w tym, że nikt jakoś nie jest w stanie przeczytać tych wszystkich dokumentów, a i nad konsekwencjami tego, co nam pichcą niewiele osób się zastanawia...
--
[VaGla] Vigilent Android Generated for Logical Assasination

komentarz Computerworlda

VaGla's picture

W najnowyszym wydaniu tygodnika Computerworld Sławomir Kosieliński komentuje aktualną sytuacje związaną z polską informatyką i planami rządu. Tekst jest mocno polityczny (a ja wyżej powiedziałem, że ten temat jest dla mnie zbyt trudny), no ale dla porządku go tutaj podlinkuje. Może się jeszcze komuś polityka nie znudziła :)

--
[VaGla] Vigilent Android Generated for Logical Assasination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>