O legalności programu i stratach firmy

Było tak: we wrześniu 2000 roku do siedziby pewnej firmy weszli policjanci. Zabrali komputery z oprogramowaniem, również dokumentacją i gotowe projekty. Chodzi o firmę projektowo-produkcyjną Alucon. Prokuratura oskarżyła prezes tej firmy o używania nielegalnego programu komputerowego amerykańskiej firmy Unigraphics Solutions... Wczoraj Alucon wygrała proces. Wcześniej zabezpieczone komputery zniknęły z policyjnego depozytu...

Gazeta.pl: "Motorem działania policji był Marek W., polski przedstawiciel Unigraphics Solutions, który jednak nie miał wyłączności na sprzedaż tego programu. Alucon kupił program od amerykańskiego właściciela z prawem do wykorzystywania poza granicami USA przez - jak to zapisano w umowie - "niedługi okres". Zdaniem wrocławskiej Prokuratury Krzyki Zachód półtora roku było okresem zbyt długim i uznała to za przestępstwo"

O tej samej sprawie pisała Gazeta Dolnośląska (cytowana przez forum libertarian) w lipcu tego roku: "Program ten kupiony został przez pracownika Aluconu za 35 tys. dolarów z licencją do używania poza Stanami Zjednoczonymi. Zdaniem prokuratury, skoro na fakturze w rubryce "kupujący" nie widnieje Alucon, to firma nie miała prawa go używać".

Wczoraj sąd przychylił się m.in. do takich tez obrony jak to, że "przestępstwem jest uzyskiwanie nielegalnego programu, a nie jego wykorzystywanie". Obronie chodziło prawdopodobnie o brzmienie art. 278 § 2 kodeksu karnego, gdzie mowa jest o osobie, która bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Są też stosowane odpowiednio do programów komputerowych przepisy art. 291 i 292 kk...

Wiemy też, że w umowie licencyjnej na to oprogramowanie była klauzula, zgodnie z którą spory należy rozstrzygać zgodnie z wewnętrznymi prawami stanu Missouri. Producent oprogramowania, Unigraphics Solutions, nie zgłaszał żadnych roszczeń związanych z tym oprogramowaniem.

Wydany wczoraj wyrok jest prawomocny, jednak działania prokuratury doprowadziła firmę do bankructwa i kilkumilionowych strat. Skonfiskowane wcześniej przez policję komputery Aluconu z programami "w niewyjaśnionych okolicznościach zniknęły z policyjnego depozytu". Firma zatem prawdopodobnie będzie się domagać odszkodowania.

Co do tego zniknięcia sprzętu, to trzeba powiedzieć za wrocławską Gazetą Wyborczą, która pisała we wrześniu, że "Komendant komisariatu na Krzykach i jego zastępca podali się do dymisji. Przeciw obu toczy się postępowanie dyscyplinarne w sprawie zniknięcia komputerów z policyjnego magazynu". Jak czytam: "w grudniu ubiegłego roku sąd zlecił biegłemu wykonanie ekspertyzy uzupełniającej. Wtedy okazało się, że jest to niemożliwe, bo komputery zniknęły". Inspektorat Komendanta Miejskiego Policji, który prowadził od sierpnia br. postępowanie dyscyplinarne wobec szefa komisariatu i jego zastępcy, zarzucał im nieprawidłowości w pracy komisariatu, w tym m.in. dotyczące ewidencji i sposobu przechowywania depozytów.

W katalogach internetowych można jeszcze znaleźć opis firmy Alucon Sp. z o. o: przedsiębiorstwo zagraniczne zajmuje się projektowaniem, wykonaniem i regeneracją form wtryskowych do tworzyw sztucznych i aluminium. Wrocław...

Na stronie Komornika Sądowego Rewiru II przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Śródmieścia znajduje sie następujące obwieszczenie:

"Komornik Sądowy Rewiru II przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia mający kancelarię we Wrocławiu przy ul. Widok 10 na podstawie art. 867 kpc w zw. z art. 911[6]§3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02/12/2005 roku o godz. 9 : 30 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja następujących praw majątkowych:

Prawa majątkowe przysługujące dłużnikowi PZ Alucon Sp. z o.o., wynikające z zawartej w dniu 01.06.2001 r. umowy sublicencyjnej z Unigraphics Solutions Sp. z o.o. (uprawnionym do udzielania sublicencji dystrybutorem producenta oprogramowania Unigraphics Solutions Inc. z/s USA).

Nabywca licytacyjny uzyska uprawnienie do zawarcia z Unigraphics Solutions Sp. z o.o. umowy sublicencyjnej. Warunkiem zawarcia umowy będzie zgodna wola obu stron w tym zakresie - samo nabycie praw majątkowych w drodze licytacji nie rodzi po stronie Unigraphics Solutions Sp. z o.o. obowiązku zawarcia umowy z nabywcą.

cena oszacowania praw majątkowych: 27.688,97 zł
cena wywołania praw majątkowych: 20.766,73 zł

Umowa licencyjna, umowa sublicencyjna wraz z załącznikiem nr 1, pisemne zobowiązanie wierzyciela z dnia 15.03.2004 r. do zawarcia z nabywcą licytacyjnym Zbigniewem Kowalikiem umowy licencyjnej i przekazania mu licencji oraz opinia biegłego znajdują się do wglądu w kancelarii komornika.

UWAGA: Zgodnie z treścią pisma z dnia 15.03.2004 r. Unigraphics Solutions Sp. z o.o. zobowiązało się do zawarcia umowy i przekazania licencji firmie Techniko Zbigniew Kowalik. Sprzedaż praw innemu podmiotowi może nie wywołać późniejszego skutku w postaci zawarcia umowy i przekazania licencji przez dystrybutora oprogramowania.
"

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>