SIMIK - trzeba zaczynać przetarg na audyt od początku?

Ponad miesiąc temu informowałem o tym, że resort finansów wybrał audytora, który za ponad 345 tys. zł miał zbadać "czy SIMIK był projektowany racjonalnie i czy kiedykolwiek będzie można z niego w pełni korzystać". Postępowanie udało się tak naprawdę rozstrzygnąć dopiero 27 marca (wygrało konsorcjum spółek KPMG i KPMG Audyt), ale nie doszło do podpisania umowy.

Rzeczpospolita: "Odpowiednia komisja za najkorzystniejszą uznała ofertę złożoną przez konsorcjum spółek KPMG i KPMG Audyt. Od razu miała zostać zawarta umowa. Do jej podpisania jednak nie doszło. Od wyników przetargu odwołała się uczestnicząca w nim inna spółka. W zwycięskiej ofercie dopatrzyła się błędu formalnego. Polegał na tym, że składało ją konsorcjum, a na dokumentach podpisała się tylko firma KPMG. Z formalnego punktu widzenia sytuacja jest taka, jakby podpisu nie było w ogóle. Ten drobny błąd wstrzymał całe postępowanie. Jest ono zawieszone do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu."

Być może trzeba będzie rozpoczynać przetarg od początku. Ehhh...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>