SIMIK i unijne pieniądze

"Ile wniosków o unijne wsparcie przepadło w wyniku błędów popełnionych przez tzw. generator, który był częścią SIMIK-u, nie ustalono do dziś" - stwierdz Gazeta Prawna. To, że SIMIK działa jedynie pod Windowsami nie ma nic wspólnego z neutralnością technologiczną państwa - to już ja sobie skromnie pozwoliłem dodać...

Gazeta Prawna: "...na początku marca przedstawiciele Ministerstwa Finansów na posiedzeniu rządu deklarowali, że do końca miesiąca niezależna instytucja przedstawi wyniki audytu systemu informatycznego monitorowania funduszy strukturalnych – SIMIK. Bez niego nikt nie jest w stanie ustalić, na jakim etapie korzystania z funduszy unijnych tworzą się największe opóźnienia. (...) Jak dowiedziała się GP, dopiero w poniedziałek resort finansów ostatecznie zakończył wybór audytora. Za ponad 345 tys. zł (wobec 500 tys. zł planowanych w przetargu) firma KPMG zbada, czy tworzony od 3 lat system projektowano racjonalnie i czy kiedykolwiek będzie można z niego w pełni korzystać."

No to dowiemy się w ciągu 24 dni od niezależnego audytora, czy SIMIK jest skonstrułowany racjonalnie, czy adekwatnie zastosowano rozwiązania techniczne i informatyczne. Audytor ma ocenić również organizację projektu budowy i wdrażania systemu, czy system spełnia wymogi unijne, no i ma ustalić, "czy możliwe jest jeszcze pełne realizowanie funkcji przewidzianych dla systemu przy wykorzystaniu obecnej puli środków unijnych".

Na stronie Ministerstwa Finansów o samym SIMIKu można przeczytać:

SIMIK to System I nformatyczny Monitoringu I Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, którego zadaniem jest wspomaganie procesu absorpcji funduszy UE. SIMIK jest jednym z najbardziej rozbudowanych pod względem funkcjonalnym systemów informatycznych służących do obsługi funduszy unijnych w Europie. Powstanie systemu było jednym z warunków otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej. Na jego potrzeby została zbudowana teleinformatyczna sieć rozległa SIMIK -Net, zapewniająca dostęp do systemu wszystkim instytucjom zaangażowanym w proces wdrażania funduszy unijnych na terenie całego kraju.

Są tam różne inne informacje zatytułowane np. Cele budowy systemu, Podstawowe wymagania, Użytkownicy systemu, Źródła finansowania systemu, Struktura systemu, Akty prawne, Historia budowy SIMIK czy Wykonawcy systemu...

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Błędy w generatorze wniosków

VaGla's picture

Rzeczpospolita porusza dziś temat błędów w oprogramowaniu "Generator wniosków" w tekście Komputer blokuje przyznanie dotacji: "- Wykryłem błąd, który może wpłynąć na przyjęcie lub odrzucenie wniosku - powiedział nam Kamil Kubacki, właściciel firmy informatycznej CStudios z Milanówka.

Błąd dotyczy algorytmu obliczającego automatycznie tzw. sumękontrolną. Suma pokazuje, czy liczby z wersji papierowej wniosku są takie same jak w wersji elektronicznej. - Drukując wniosek na komputerze z angielskim systemem Windows 2000 i z angielską stroną kodową, otrzymamy inną sumę kontrolną niż na polskim WindowsXP - twierdzi Kamil Kubacki. "
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>