dostępność

Nowe pola eksploatacji

Regionalny Sąd w Berlinie orzekł, że wykorzystanie zdjęcia (fotografii) w internecie, w stosunku do wykorzystania tego zdjęcia w postaci druku, stanowi odrębne pole aksploatacji w myśl przepisów niemieckiego prawa autorskiego.

Małyszomania i dobra osobiste

Adres zamieszkania i numer telefonu Adama Małysza został wystawiony na sprzedaż na jednej z internetowych witryn, na której prowadzone są aukcje. Adam Małysz powiedział, że nigdy nie wyrażał zgody na publikowanie swojego adresu i numeru telefonu.

Chronić dzieci

Grupy obywatelskie w USA wystąpiły do sądu przeciwko uchwalonemu w grudniu ub.r. tzw. "Child Protection Act". Założeniem ustawy jest ochrona dzieci przed 'niebezpiecznymi' treściami w Internecie, jednocześnie dotacje dla amerykańskich bibliotek i szkół uzależnione zostały od wyposażenia stanowisk z publicznym dostępem do Sieci w filtry.

Czarne listy - kto ponosi odpowiedzialność?

Odpowiedzialność za ujawnienie czyichś danych osobowych przez publikację tzw. czarnych list w Internecie ponosi osoba, która je zbiera i umieszcza na serwerze - uważa Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Ewa Kulesza.

Webmasterzy we Włoszech

Zgodnie z zaproponowanymi nowymi rozwiązaniami prawnymi (projekt nr 7292) webmasterzy mogą byc uznani za redaktorów prasowych w przypadkach zniesławień za pośrednictwem Sieci.

ZUS przez Sieć

W sobotę weszła w życie Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 8, poz. 64 z dnia 2 lutego 2001 r.).

Webmaster ma kontrolować dostawcę usług

Wyższy Regionalny Sąd w Kolonii orzekł, że twórca strony www (website operator), której rozpowszechnianie lub rozpowszechnianie niektórych części strony zostało zakazane zakazem sądowym w postępowaniu przedwstępnym, poza obowiązkiem zmiany zawartości strony, zobowiązany jest również do dopilnowania, by dostawca usług internetowych (ISP) umożliwił dostęp tylko do nowej wersji prezentacji www (stron).

Wygrana w konkursie Areny

Do warszawskiej prokuratury trafił wniosek firmy internetowej Arena.pl S.A o ściganie "hakera", który "włamując się na jej stronę" wygrał w konkursie samochód - luksusową wersję Audi TT.

Elektroniczny ZUS

W dzisiejszej Rzeczpospolitej opublikowano artykuł autorstwa Jolanty Kroner pt.: "Przymus komputerowy" o uchwalonej przez Sejm poprawce dotyczącej systemu emerytalnego.

Sądowe usunięcie z MAPS

Okręgowy sąd federalny w Colorado nakazał Mail Abuse Prevention System (MAPS) usunąć zapisy dotyczące 24/7 Media z czarnej listy antyspamerskiej.