accessibility

Nareszcie ktoś zauważył i nagłośnił... komunikat o wydaleniu z kraju kibiców

Naprawdę czasami to już niewiadomo, czy zgłaszać takie dziury administracji czy nie. Istnieje prawdopodobieństwo, że nikt nie czyta maili kierowanych na adresy administracyjne (takie jak webmaster@nazwa.gov.pl) administracji publicznej... Więc czasami trzeba coś z grubej rury zrobić... Chodzi o dziury w serwisie Prezydenta RP.

Sto i jeden serwisów administracji publicznej

Stawiam tezę, że sprawdzenie poprawności kodu wykorzystanego języka opisu dokumentu powinno być pierwszym etapem odbioru zleconej pracy polegającej na opracowaniu dla organu administracji publicznej serwisu internetowego...

Promocja Polski w Sieci

Wczoraj Rada Ministrów zapoznała się z informacją ministra spraw zagranicznych na temat projektu "portalu" internetowego Panorama jako oficjalnej strony promocji Polski. Przyznaje, że nie rozumiem do końca tej koncepcji z "latawcem".

Zobaczyć problemy niewidomych

W niektórych krajach istnieją regulacje prawne, które nakazują tak przygotować serwis internetowy, by był on dostępny dla osób niewidomych lub słabo widzących. W Wielkiej Brytanii istnieje takie prawo, które dotyczy również prywatnych osób tworzących strony www.

Internet? Nie widzę problemów!

Może czasem warto, żeby webmasterzy założyli zamalowane na czarno gogle narciarskie projektując witryny internetowe...

Dyskryminacja w dostępie

Nierówne traktowanie w dostępie do informacji zgromadzonych w serwisie internetowym może być uznane za dyskryminację w dostępie. Dwa lata temu skutecznie pozwano SOCOG (Sydney Organizing Committee for the Olympic Games) o 20 tys. dolarów odszkodowania (Maguire vs. SOCOG).

Wielki Generalny Webmaster?

Rząd Wielkiej Brytanii powołał generalnego webmastera, osobę podlegającą bezpośrednio premierowi. Generalny webmaster jest odpowiedzialna za tworzenie, rozwój i utrzymanie wysokiej jakości serwisów internetowych rządu.