telekomunikacja

Dla wszystkich bojących się ABW

Wiele doniesień mediów mówi o aktywności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego związanej ze stosowaniem przepisów rozporządzenia do art. 40 ust. 3 prawa telekomunikacyjnego. Tymczasem obowiązuje już dużo ciekawsze rozporządzenie wydane do art. 242 kodeksu postępowania karnego - tam nie mówi się jedynie o operatorach...

Jeszcze o ABW

Życie Warszawy, Służby specjalne zaglądają do maila: "ABW przekonuje, że jej żądanie jest uzasadnione. - Ustawa o ochronie informacji niejawnych określa, że wszędzie tam, gdzie występują takie informacje, muszą być kancelarie tajne. Dzięki nim będzie wiadomo, kto, kiedy i z jakimi zapoznawał się dokumentami..."

Kontrola przekazów informacji

Ciąg dalszy komentarzy prasowych do stanowiska ABW w sprawie kanclearii tajnych i kontroli poczty: Rzeczpospolita, Plajta dla małych operatorów: "Czy właściciele nawet niedużych serwerów z kontami pocztowymi będą musieli tworzyć kancelarie tajne i specjalne pomieszczenia, w których możliwa będzie kontrola korespondencji internetowych? Zdaniem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obowiązek taki nakłada na nich prawo telekomunikacyjne".

Internet a bezpieczeństwo państwa

Firmy i portale internetowe będą musiały przygotować w swoich lokalach specjalnie zabezpieczone tajne kancelarie, by szkolić pracowników z zakresu dostępu do informacji niejawnych. Domaga się tego ABW, która zaczęła ostro interpretować prawo.

Chwała nam i naszym kolegom, Ch... precz!

Słynna już sprawa ujawnienia treści SMS-a wysłanego przez członka KRRiT Adama Halbera do prezesa TVP znajdzie finał w sądzie. Halber skarży za to Jana Rokitę. Tak sobie myślę - treść listów wysyłanych w spoób elektroniczny łatwiej przechwycić niż SMS'a a i opublikować da się bez problemów?

Podsłuch zaskarżony do TK

Przepisy nakazujące operatorom instalowanie kosztownych urządzeń do podsłuchu rozmów telefonicznych i podglądu np. e-maili są też sprzeczne z konstytucją - uważa Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych.

Adres elektroniczny

Zapraszam do zapoznania się z treścią opracowania mojego autorstwa, zatytułowanego "Adres elektroniczny". Jednocześnie proszę o wszelkiego rodzaju komentarze. Pojęcie adresu elektronicznego zostało wprowadzone do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jego interpretacja pozwoli na określenie, kiedy nastąpi wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej.

Nie dzwoń do mnie

Prezyden Bush podpisał regulacje wprowadzjącą rejstr Do-Not-Call. reestr będzie uruchomiony przez Federalną Komisję Handlu USA, a finansowana będzie z opłat telemarketerów.

Niemiecka regulacja premium rate services

Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung des Missbrauchs von 0190er-/0900er-Mehrwertdiensterufnummern.

Protest operatorów w Hiszpanii

Operatorzy serwisów webowych w Hiszpanii postanowili zaprotestować przeciwko propozycjom regulowania internetowych treści. Wyłączyli swoje serwisy. Chodzi o propozycje znanego w Hiszpanii jako LSSI (prawo serwisów społeczeństwa informacyjnego i elektronicznej gospodarki).