telekomunikacja

PRS: list otwarty

Trwa proces legislacyjny i może dojść do sytuacji, w której abonenci będą musieli zawierać odrębne umowy, by korzystać z usług o wartości dodanej (prs - premium rate services). Biznesowi zrzeszonemu w PIIT i KIGiT to się nie podoba.

Pochylmy się nad Telekomunikacyjnym

Na swoich stronach Ministerstwo Infrastruktury odniosło się do niedawnej petycji przedsawicieli samorządu gospodarczego, m.in. w sprawie obciążeń przedsiębiorstw telekomunikacyjnych...

Jeszcze o kontroli NIKu

Już wczoraj informowałem o tym, ale dziś nieco komentarzy w mediach się ukazało... Gazeta Prawna: "W najnowszym raporcie NIK ujawniono sposoby, jakimi w latach 2000-2003 posługiwała się Telekomunikacja Polska S.A., monopolizując rynek usług telekomunikacyjnych".

Dotychczasowe Telekomunikacyjne

Trwają prace nad nową ustawą Prawo telekomunikacyjne, ale nadal obowiązuje ustawa dotychczasowa. Z tym wstępem warto odnotować komunikat Ministerstwa Infrastruktury: Ministerstwo Infrastruktury informuje, że wszystkie niezbędne rozporządzenia do ustawy Prawo Telekomunikacyjne z 22 maja 2003 r. zostały wydane i opublikowane.

Informacja ministerstwa: skrzynki

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury pojawił sie komunikat w sprawie objęcia użytkowników kont e-mail obowiązkiem rejestracji: Informacja dotycząca objęcia użytkowników kont e-mail przepisem art. 55 ust. 6, tj. obowiązkiem rejestracji oraz tzw. "cookies".

Jeszcze telekomunikacyjne

Posłowie źle zinterpretowali prawo UE, przez co użytkownicy internetu mogą stracić dostęp do bezpłatnej poczty elektronicznej. Aby założyć konto, będą musieli jechać z dowodem na przykład do siedziby portalu. W czym problem? W myśl unijnej dyrektywy, usługa poczty elektronicznej traktowana jest jako usługa telekomunikacyjna.

Prawo telekomunikacyjne: postulaty branży

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), Ogólnopolska Izba Gospodarcza Komunikacji Kablowej (OIGKK) i Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) wystosowały do Sejmu RP wspólną petycję, skierowaną na ręce Marszalka Sejmu RP oraz Przewodniczacego Komisji Infrastruktury Sejmu RP zawierającą sześć wspólnie uzgodnionych postulatów pod adresem projektu Ustawy prawo telekomunikacyjne

Spam, premium rate i samoregulacja

Brytyjska, niezależna komisja zajmująca się wszelkimi sprawami dotyczącymi telekomunikacyjnych usług o podwyższonej wartości (premium rate) - Independent Commission for the Supervision of Standards of Telephone Information Services (ICSTIS), nałożyła grzywnę w rekordowej, łącznej wysokości 450 tys. funtów na sześć firm (każda z nich ma zapłacić 75 tys), które wysyłały niezamówione tekstowe komunikaty (SMS spam) kierowane na telefoniczne aparaty komórkowe, używały również zautomatyzowanych systemów do "pozostawienia" informacji o nieodebranych połączeniach...

GSM i telekomunikacyjne

Puls Biznesu: "Nowe prawo telekomunikacyjne może ułatwić wprowadzenie na rynek komórek czwartego operatora. Jak? Poprzez eliminację z przetargu obecnych graczy".

O projekcie ustawy prawo telekomunikacyjne

"Zaskarżę do Trybunału Konstytucyjnego nową ustawę Prawo telekomunikacyjne, jeśli pozostaną w niej zapisy ograniczające kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ".