państwo

Turcja - veto prezydenta

Turecki prezydent zawetował ustawę, która miała ograniczyć możliwość publikowania informacji w Internecie. Wedle zavetowanego projektu: za rozpowszechnianie "nieprawomyślnych" informacji przez internetowe media przewidziano w nim karę więzienia (do 2 lat) dla autorów tekstów.

To nas czeka... za lat pare

Od 1 lipca 2002 wszystkie szwedzkie urzędy będą zobligowane do korzystania z e-mail'i oraz do odpowiadania na pytania przesłane tą drogą. Już teraz 98% urzędów w Szwecji ma dostęp do poczty elektronicznej.

Handel Ministerstwa Łączności

Projekt ustawy regulującej zasady handlu elektronicznego, przygotowywany przez Ministerstwo Łączności, trafi pod obrady KERM prawdopodobnie pod koniec czerwca. Zdaniem resortu, obecnie nie istnieją jeszcze w Polsce odpowiednie zabezpieczenia, które regulowałyby działalność za pośrednictwem Internetu.

Gry on-line nie całkiem legalne

Grupa robocza ustanowiona przez Ministra Finansów Danii stwierdziła w swoim raporcie, że płatności dokonywane za pośrednictwem duńskich banków na rzecz zagranicznych serwisów internetowych oferujących wszelkiego rodzaju gry on-line (np. kartami kredytowymi) powinny zostać zakazane.

Niebezpieczne kawiarenki

Władze w Pekinie zabroniły działalności kawiarenkom internetowym w części głównej alei Pekinu, jak również w rejonie 200 m. od siedziby Komunistycznej Partii Chin, budynków rządowych i szkół.

Elektroniczne instrumenty płatnicze

Dostępny jest rządowy projekt ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych [PDF 1,3 Mb], który został skierowany do Sejmu.

Opodatkowanie darmowego oprogramowania komputerowego

Poseł Tadeusz Syryjczyk zadał ministrowi finansów zapytanie w sprawie opodatkowania darmowego oprogramowania komputerowego. Odpowiedział Jan Rudowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów dnia 15-03-2001 na posiedzeniu 104 (zał.2)

Chronić dzieci

Grupy obywatelskie w USA wystąpiły do sądu przeciwko uchwalonemu w grudniu ub.r. tzw. "Child Protection Act". Założeniem ustawy jest ochrona dzieci przed 'niebezpiecznymi' treściami w Internecie, jednocześnie dotacje dla amerykańskich bibliotek i szkół uzależnione zostały od wyposażenia stanowisk z publicznym dostępem do Sieci w filtry.

Polityka, prawo, internet

Propozycję utworzenia "ministerstwa społeczeństwa informacyjnego" w miejsce resortu łączności przedstawił szef SKL Jan Maria Rokita podczas seminarium w Sejmie "Szansa na drodze do społeczeństwa informacyjnego", poświęconego swobodnemu wykorzystaniu Internetu do kontaktów obywateli, m.in. z administracją państwową.

Czarne listy - kto ponosi odpowiedzialność?

Odpowiedzialność za ujawnienie czyichś danych osobowych przez publikację tzw. czarnych list w Internecie ponosi osoba, która je zbiera i umieszcza na serwerze - uważa Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Ewa Kulesza.