Dwa kolejne wyroki dotyczące re-use rozkładów jazdy Krakowa

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał, że kod źródłowy oprogramowania nie stanowi informacji publicznej. To kolejna odsłona sporu o re-use rozkładów jazdy komunikacji miejskiej Krakowa, który prowadzi p. Tomasz Zieliński, twórca Transportoida. O spodziewanym wyroku pisałem w tekście Zmagań o krakowskie rozkłady jazdy ciąg dalszy - tym razem z Prezydentem Krakowa. Wczoraj zapadł wyrok (sygn. II SAB/KR 152/12), w którym sąd oddalił skargę w zakresie wniosku o udostępnienie kodu (re-use) źródłowego programu wykorzystywanego do budowy stron WWW z rozkładami jazdy, chociaż sąd uznał też, że Urząd Miasta powinien wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej w pozostałym zakresie jednak rozpatrzyć. Zapadł również wyrok w sprawie z drugiej skargi tego samego skarżącego. Podobnie jak w przypadku rejestracji rozprawy - również ogłoszenie wyroków zostało nagrane na wideo, a nagranie udostępnione zostało w Sieci.

Notatkę na temat wyroków można znaleźć na stronach Transportoida: Dwa wyroki WSA potwierdzają zasadność skarg na Urząd Miasta Krakowa.

Druga sprawa dotyczy wniosku o udostępnienie kopii umów, porozumień, uzgodnień i innych dokumentów, na podstawie których Urząd Miasta otrzymuje do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie bazę danych z rozkładami jazdy komunikacji miejskiej, kopię umów, porozumień, uzgodnień i innych dokumentów, na podstawie których Urząd Miasta przekazuje bazę danych oraz otrzymuje usługę przetworzenia danych prezentowaną po przetworzeniu pod adresem http://krakow.pl/komunikacja/rozklady_jazdy/, kopii umów, porozumień, uzgodnień i innych dokumentów, na podstawie których Urząd Miasta przekazuje bazę danych oraz otrzymuje usługę przetworzenia danych - o ile przetwarzanie bazy danych z rozkładami jazdy komunikacji miejskiej odbywa się w Akademickim Centrum Komputerowym CYFRONET AGH (tutaj było również pytanie o koszty ponoszone przez Urząd Miasta), a także informacji, w jakim formacie cyfrowym oraz jakim kanałem/protokołem komunikacji elektronicznej MPK S.A. przekazuje bazę danych z rozkładami jazdy komunikacji miejskiej. W tej sprawie poproszono również o informację na temat ew. przysługujących urzędowi miasta praw majątkowych do rozwiązania pozwalającego na przetwarzanie bazy danych z rozkładami jazdy komunikacji miejskiej. Tutaj również zapadł wyrok (sygn. akt II SAB/KR 153/12), a sąd przychylił się do tez zawartych w skardze na bezczynność administracji publicznej (urząd nie udzielił m.in. odpowiedzi na pytania o posiadanie kodu źródłowego oraz o prawa autorskie). W efekcie sąd zobowiązał Urzędu Miasta do odpowiedzi (względnie wydania decyzji odmownej).

Wyroki nie są jeszcze prawomocne.

Poniżej nagranie z ogłoszenia wyroków:

WSA w Krakowie - Wyroki w sprawach Tomasz Zieliński przeciwko Urząd Miasta Krakowa.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Coś jednak na + się

Coś jednak na + się dzieje:
http://di.com.pl/news/47107,0,Wzory_znakow_drogowych_juz_dostepne_online_czyli_maly_przelom_w_re-use-Marcin_Maj.html

Jedynie co mnie martwi to to, że trzeba się tak zdzierać żeby dopiąć swego....

To nadal

VaGla's picture

To nadal jest skan załączników do rozporządzenia (PDF, 325 MB). Fakt, że coś opublikowano. Myślę sobie tylko, że to jeszcze nie jest to, o co walczymy.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>