Sprawa "blogera z Mosiny" wraca do sądu pierwszej instancji

Zgodnie z oczekiwaniami (por. Spodziewamy się wyroku apelacji w sprawie "blogera z Mosiny") - Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał wyrok (raz jeszcze ma zorganizować rozprawę). Uznając, że doszło do błędów w kwalifikacji prawnej stawianych Łukaszowi Kasprowiczowi zarzutów. Rozprawy w tej sprawie toczyły się ostatnio z wyłączeniem jawności. Wiadomo jednak, że wcześniej Kasprowicza skazano na zakaz wykonywania zawodu dziennikarza i zakaz publikowania materiałów o charakterze prasowym w jakiejkolwiek formie. Kasprowicz jest dziś radnym, zaś sprawa rozpoczęła się za sprawą prywatnego aktu oskarżenia, który złożyła burmistrz Mosiny (Wielkopolska), p. Zofia Springer.

Materiał na temat ogłoszonego w dniu 4 maja wyroku można znaleźć na łamach Rzeczpospolitej: Bloger znów przed sądem. Nie wiemy zbyt wiele, ale wiemy, że sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania przez sąd pierwszej instancji. Wcześniej zaś w sprawie wyrokował Sąd Rejonowy - Poznań Stare Miasto, VIII Wydział Karny (sygn. akt. VIII K 745/09/08).

Sam Kasprowicz, chociaż publikuje nadal w Sieci (por. mosina.blox.pl), to jednak tym razem nie wypowiedział się na temat wyroku apelacji.

Przypominam, że sprawie przygląda się działające przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce, że na prośbę "Obserwatorium" reprezentacji pro bono p. Kasprowicza podjął się mec. Grzegorz Górski z Kancelarii Cogito w Toruniu.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Nie było wyroku

VaGla's picture

Informacje na temat wyroku okazały się nieprawdziwe. Warto przypomnieć, że rozprawy w tej sprawie toczą się przy drzwiach zamkniętych. Wedle dziś uzyskanych informacji, pochodzących z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która obserwuje ten proces na sali rozpraw - sąd ma jeszcze raz zorganizować rozprawę i na niej zdecyduje, czy dokonano właściwej kwalifikacji prawnej czynu. Jeśli nie - sprawa może wrócić do sądu pierwszej instancji. Za zbyt pochopną "relację" wszystkich zainteresowanych serdecznie przepraszam. Stosowne poprawki naniosłem w treści notatki.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>