Komisja wzywa do wysiłków w walce ze spamem, wspierając Pakiet telekomunikacyjny

Kilka dni temu Komisja Europejska znów wezwała kraje członkowskie do "zdwojenia starań mających na celu zwalczanie zagrożeń dla prywatności obywateli w Internecie". Chodzi o spam, ale również o "malware" i inne zjawiska. Wezwanie zaś jest efektem opublikowania wyników badania "Study on activities undertaken to address threats that undermine confidence in the Information Society, such as spam, spyware and malicious software".

Notatkę na ten temat opublikowano pod tytułem Sprawozdanie Komisji: konieczność zwiększenia ilości działań mających na celu walkę z autorami spamu i ochronę prywatności w Internecie (IP/ 09/1487, Bruksela, dnia 8 października 2009 r.). Wyniki Kolejnych badań publikowane są w serwisie Komisji Europejskiej, w części poświęconej społeczeństwu informacyjnemu, a konkretnie na stronach External Studies. Tam też można znaleźć paźdzernikowe wyniki Study on activities undertaken to address threats that undermine confidence in the Information Society, such as spam, spyware and malicious software (PDF, 91 stron).

W raporcie z badań uwzględniono również Polskę (str. 71-73). Tam też m.in. podsumowanie dotyczące naszego kraju, które rozpoczyna się słowami: "Poland can be considered as a Member State with limited information on actions and measures related to the public awareness actions on online malpractice such as spam, spyware and malicious software". Niezbyt wiele słuchać o tym, co się u nas dzieje w związku z przeciwdziałaniem takim zjawiskom jak spam, spyware oraz "szkodliwe" oprogramowanie.

Komisja w swoim omówieniu wyniku badania pisze:

(...)
Reforma przepisów UE w dziedzinie telekomunikacji, zaproponowana przez Komisję i będąca obecnie przedmiotem prac Parlamentu Europejskiego i Rady, tworzy warunki do skuteczniejszego egzekwowania prawa dotyczącego ochrony prywatności. Nowy zapis w przepisach UE w dziedzinie telekomunikacji przewiduje, że kary za łamanie krajowych przepisów dotyczących prywatności w Internecie powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zobowiązuje również kraje UE, by zapewniły krajowym organom ścigania niezbędne środki.

Nowe przepisy umożliwią również krajowym podmiotom odpowiedzialnym za walkę ze spamem wstąpienie do europejskiej sieci organów zajmujących się egzekwowaniem przepisów dotyczących ochrony konsumentów, a podmioty prywatne, takie jak dostawcy usług internetowych, uzyskają prawo do podjęcia działań prawnych w stosunku do spamerów, którzy bezprawnie wykorzystują ich sieci. Komisja Europejska negocjuje równocześnie porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi dotyczące współpracy transgranicznej w zakresie egzekucji przepisów dotyczących ochrony konsumentów. Według dostępnych danych , jeden na sześć emaili o charakterze spamu wysyłany jest ze Stanów Zjednoczonych. Po wejściu w życie zmienionych przepisów w dziedzinie telekomunikacji współpraca dotycząca spamu będzie wchodzić w zakres porozumienia UE–USA.
(...)

Nie napisano tego wprost, ale chodzi o Pakiet telekomunikacyjny, co wynika z fragmentu: "Wyniki badania potwierdziły konieczność wprowadzenia zmian w prawie zaproponowanych w ramach reformy przepisów UE w dziedzinie telekomunikacji" (por. ostatnio na ten temat: Pakiet telekomunikacyjny nie pojawił się między rybami).

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>