Podobno w MKiDN wszczęto postępowanie dotyczące statusu Repropolu

Okazuje się, że nie zakończyła się jeszcze historia przyznania Stowarzyszeniu Repropol statusu organizacji zbiorowego zarządzania, o czym pisałem w tekście Retoryka wojenna i zezwolenie na zbiorowy zarząd dla stowarzyszenie Repropol. Nie widzę takiego komunikatu na stronach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale informacja pojawiła się w obiegu: na wniosek Instytutu Monitorowania Mediów Ministerstwo ponoć miało wszcząć postępowanie administracyjne "w sprawie unieważnienia decyzji o uznaniu stowarzyszenia Repropol za Organizację Zbiorowego Zarządzania". Hmm...

Informacje na ten temat opublikował serwis medianews.pl: Ministerstwo weryfikuje legalność działania SW Repropol. Czytam tam, że Instytutu Monitorowania Mediów stosowny wniosek złożył w lutym tego roku. We wniosku podniesiono, że zezwolenie na zbiorowy zarząd zostało wydane niezgodnie z prawem. Niezależnie od tego Instytut twierdzi, że "statut nie spełnia przepisów ustawy o stowarzyszeniach i prawa autorskiego", co - jak wynika z materiału prasowego - może skutkować "rozwiązaniem a następnie wyrejestrowaniem z KRS".

Warto pamiętać, że toczy się tu swoista "wojna", w której wiele chwytów już można było zaobserwować. Próba podważenia podstaw statutowych działania Repropolu musi być oceniana w kontekście takich doniesień, jak: Clipping w Polsce - napinamy mięśnie przed ostatecznym wyrokiem. Instytut Monitorowania Mediów, obok Press-Service Monitoring Mediów, przepycha się wszak z Repropolem o "licencji na korzystanie z materiałów wydawców".

Tak. W sprawie argumentów podanych we wniosku wszczynającym postępowanie w Ministerstwi warto zapytać drugą stronę o stanowisko. Na stronie Stowarzyszenia Wydawców Repropol nie widzę odniesienia się do tego postępowania. Na głównej stronie Stowarzyszenia widnieje informacja:

Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL otrzymało zezwolenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na prowadzenie działalności z zakresu zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Tym samym Stowarzyszenie uzyskało status zapewniający mu realizację podstawowych celów organizacji – ochrony praw wydawców oraz rynkowego uregulowania kwestii związanych z masową eksploatacją materiałów prasowych.
Te ostatnie realizowane będą poprzez pobór i dystrybucję wynagrodzeń należnych wydawcom prasy oraz budowę systemu licencyjnego, umożliwiającego użytkownikom treści prasowych legalne posługiwanie się nimi we własnej działalności profesjonalnej.

Zamieszanie jest oczywiście niezwykle interesujące (Repropol chce reprezentować wydawców w związku z eksploatacją utworów w Sieci), chociaż na tym etapie (ponoć ministerstwo czeka na stanowisko Repropolu) trudno spekulować, jak to postępowanie się zakończy. Wcale nie jest powiedziane, że zeszłoroczna decyzja w sprawie przyznania statusu organizacji zbiorowego zarządu zostanie podważona.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>