Konferencja: Publiczna dostępność orzeczeń sądowych

2010-12-03 14:00
2010-12-03 16:00
Etc/GMT+1

Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego, Fundacja "Forum Obywatelskiego Rozwoju" i Helsińska Fundacja Praw Człowieka zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt. "Publiczna dostępność orzeczeń sądowych". W programie m.in. omówienie raportu pt. "Publiczna dostępność orzeczeń sądowych" oraz debata, w której udział wezmą: mec. Marcin Ciemiński, min. Jacek Czaja (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości), mec. Jacek Dubois, dr Jacek Kosonoga (Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego), dr Marcin Matczak (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego) oraz sędzia Dariusz Wysocki (Sąd Okręgowy w Płocku). Debatę moderował będzie dr. Adam Bodnar.

Konferencja odbędzie się w dniu 3 grudnia 2010 r. (piątek) o godz. 13.00 w sali Senatu LK (D 202) w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego przy ul. Jagiellońskiej 57/59 w Warszawie. Informacje na temat konferencji można znaleźć m.in. na stronie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka: Konferencja "Publiczna dostępność orzeczeń sądowych".

Sam raport, przygotowany przez mgr Marka Niedużaka (asystenta w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa, Kolegium Prawa ALK) oraz mgr Michała Jagielskiego (Helsińska Fundacja Praw Człowieka), dostępny jest online: Publiczna dostępność orzeczeń sądowych (PDF). To 48 stron, które zsyntetyzowano w następujących czterech punktach:

1. Prawne podstawy publicznego dostępu do rozstrzygnięć sądowych leżą przede wszystkim w gwarantowanym konstytucyjnie oraz konwencyjnie prawie do sądu i rzetelnego procesu.

2. Aktualnie orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów administracyjnych jest łatwo i w całości dostępne, ponieważ na bieżąco jest ono publikowane w internecie. Natomiast rozstrzygnięcia zapadające przed Sądem Najwyższym oraz przed sądami powszechnymi są publikowane tylko w ograniczonym zakresie.

3. Na specjalną uwagę zasługuje sytuacja w odniesieniu do wyroków i postanowień Sądu Najwyższego, których ranga i znaczenie jest szczególnie istotna. Biorąc pod uwagę możliwości techniczne, jakimi dysponuje Sąd Najwyższy nie ma obecnie poważnych przeszkód, które uniemożliwiałyby upublicznianie wszystkich rozstrzygnięć zapadających przed tym sądem w internecie. Dostępność orzeczeń Sądu Najwyższego w komercyjnych bazach danych prawniczych nie rozwiązuje powyższego problemu, ponieważ większość obywateli nie posiada dostępu do tych odpłatnych serwisów.

4. Rekomendujemy przede wszystkim usprawnienie dostępu do orzeczeń poprzez stopniowe zwiększanie liczby publikowanych orzeczeń sądów powszechnych oraz publikacji wszystkich orzeczeń Sądu Najwyższego w internecie.

W raporcie odnotowano też istnienie serwisu VaGla.pl...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>